Površina županije: 7.486 km2
BDP po stanovniku (2020.): 10.572 eura (8,4% manje nego 2019.)
Ukupan broj stanovnika (procjena DZS sredinom 2022.): 160.239
Ukupno aktivno stanovništvo (zaposleni + nezaposleni) na dan 31.07. (2022.) iznosi 70.898
Ukupan broj zaposlenih na dan 31.07. (2023.) iznosi 67.796
Ukupan broj nezaposlenih na dan 31.07. (2023.) iznosi 3.102
Stopa registrirane nezaposlenosti aktivnog stanovništva, na dan 31.07. (2023.) iznosi 4,4 posto
Broj poduzetnika (predani GFI za 2022.): 5.987
Zaposleni u gospodarstvu (GFI za 2022. godinu, stanje krajem razdoblja): 29.136 (7,1% više)
Ukupni prihodi gospodarstva (GFI za 2022.): 2,97 milijarde eura (27,2% više nego 2021.)
Udjel prihoda od prodaje u inozemstvu u ukupnim prihodima (GFI za 2022.): 26 posto

Potencijali Zadarske županije

Zadarska županija je jedna od 20 županija u zemlji, jedna od sedam priobalnih županija i nalazi se u samom središtu hrvatskog dijela jadranske obale. Grad Zadar je administrativno, obrazovno i gospodarsko središte županije/regije u kojem se nalazi preko 60% ekonomskih kapaciteta županije (ostvarenih prihoda, zaposlenih, izvoza, broja tvrtki).

Gospodarstvo Zadarske županije relativno je malo, ali raznoliko i s razvojnim potencijalima u nekoliko različitih sektora. U bitnim ekonomskim pokazateljima uglavnom čini približno 2,5 - 3% gospodarstva RH. Osjetno veći doprinos hrvatskom gospodarstvu daje u sektoru turizma, u pomorskom prometu te u ribarstvu i marikulturi.

Iz ovih podataka vidljivo je da Zadarska županija i grad Zadar žive na moru i od mora, od tzv. „plave ekonomije“ koja počiva na tri navedena stupa. Marikultura i ribarstvo, brodarstvo i turizam Zadarske županije imaju poseban značaj za cijelu zemlju, zbog njihova visokog udjela u navedenim djelatnostima na državnoj razini.

Uzgajivači bijele ribe i tune u Županiji čine čak 72% ukupne hrvatske marikulture prema kriteriju koncesionirane površine mora i prodanim količinama, a velik broj pogodnih lokacija na obali i otocima omogućava širenje ove djelatnosti bez velikog onečišćenja okoliša ili ugroze turizma. More je i izvor sirovina za ribarsku industriju, ali ribarstvo je limitirano prirodnim resursima i zakonskim ograničenjima ulova.

U Zadru je sjedište najveće brodarske tvrtke, koja (s tvrtkom kćeri i akvizicijom u 2023. godini) čini gotovo 50% nosivosti trgovačke flote u zemlji, što snažno utječe na uspješnost županijskog gospodarstva u cjelini i na životni standard obitelji pomoraca.

Zahvaljujući zemljopisnom položaju i ulaganjima u prometnu infrastrukturu, najveći potencijal gospodarstva Zadarske županije je u turizmu i djelatnostima koje ga nadopunjuju. Trenutni kapacitet je preko 190.000 kreveta, bez vezova u marinama. Turističkih dolazaka u županiju je 2 milijuna, a noćenja 15 milijuna (2022. godine), što čini udjel od 14% hrvatskog turizmu. Turizam u ovoj regiji ima multiplikativne efekte na gotovo sve sektore gospodarstva.

Najveći dio prerađivačke industrije je proizvodnja aluminijskih folija za prehrambenu i farmaceutsku industriju, proizvodnja aluminijskih odljevaka i specijalnih dijelova za automobilsku industriju te prehrambena proizvodnja bazirana je na sirovinskoj osnovi iz mora i Ravnih kotara.

Takvo, izvozno orijentirano gospodarstvo održava pozitivnu bilancu razmjene roba s inozemstvom, a izvozom usluga turističkog i brodarskog sektora ta je izvozna orijentacija još naglašenija (vrijednost 773 milijuna eura u 2022. godini).

Razvijena infrastruktura pomaže da se ovo područje, osobito grad Zadar, razvije u prometno čvorište na granici EU i prekomorskog svijeta. Autocesta A-1, spojena na europsku cestovnu mrežu, čini Zadarsku županiju lako dostupnim odredištem. U ljetnoj sezoni Zračna luka Zadar povezuje Zadar izravno sa 60-ak europskih destinacija s prometom od preko milijun putnika u 2022. godini. Međunarodna luka Gaženica (teretna luka; terminal za kruzere; RO-RO terminal; putnički terminal) je izravno povezana s autocestom A-1 i čini jedinstveno pomorsko čvorište na Jadranskom moru, s potencijalom za razvoj mnogih uslužnih djelatnosti. Sve navedeno, uz dobar obrazovni sustav koji nudi mladu, obrazovanu radnu snagu i produktivnost po vrlo konkurentnim troškovima, te prirodna bogatstva brojnih zaštićenih područja čine grad Zadar i cijelu regiju zanimljivu za ulaganja. Najveća recentna i planirana ulaganja su u turizmu i rekreaciji, stanogradnji, trgovačkim centrima, ali i u proširenju industrijskih pogona i farmi za uzgoj ribe. Brojne opremljene gospodarske zone nude mogućnosti za nove investicije u prerađivačkoj industriji i trgovini, s osiguranom poduzetničkom infrastrukturom.

Dodatni investicijski potencijal je u zasad nedovoljno iskorištenim poljoprivrednim površinama Ravnih Kotara, u alternativnim izvorima energije, a za ozbiljniji intermodalni prijevoz roba preko terminala luke Gaženica neophodna je revitalizacija željezničke pruge.

Poduzetničke zone u Zadarskoj županiji
U Zadarskoj županiji 31 jedinica lokalne samouprave osnovala je ukupno 74 poduzetničke zone. Zone su različitih veličina (od 1 ha do 400 ha) i različitih namjena.
U prilogu možete pronaći osnovne podatke o poduzetničkim zonama; osnivače, namjenu, veličinu zone i lokaciju.