ŽK Zadar poziva stručnjake iz kulturnih i kreativnih industrija na registraciju u Transnacionalnu bazu pružatelja znanja u sklopu EU projekta 4helix+ Predstavljen EU projekt 4helix+ Sastanak Grupacije ribolova HGK U HGK- Županijskoj komori Zadar u sklopu projekta Blue_Boost održana tri ciklusa radionica na temu inovacija za tvrtke plavoga gospodarstva

ŽK Zadar poziva stručnjake iz kulturnih i kreativnih industrija na registraciju u Transnacionalnu ba...

Predstavljen EU projekt 4helix+

Sastanak Grupacije ribolova HGK

U HGK- Županijskoj komori Zadar u sklopu projekta Blue_Boost održana tri ciklusa radionica na temu i...

Događanja koja slijede

Obavijesti

ŽK Zadar poziva stručnjake iz kulturnih i kreativn...

Obavijesti

Predstavljen EU projekt 4helix+

Sastanak

Sastanak Grupacije ribolova HGK

Izvještaj

U HGK- Županijskoj komori Zadar u sklopu projekta...

Obavijesti

Poziv na certificiranje gradova i općina s povoljn...

Sastanak

Prijedlozi građevinara na Odluku o privremenoj zab...

Izvještaj

Suradnja jadransko-jonskih i podunavskih gospodars...

Edukacija

Drugi ciklus radionica Blue Labs i Scenario Worksh...

Projekti i akcije

BLUE_BOOST

4helix+

MISTRAL

Naši mali gušti

Coworking Zadar- Innovation Through Colllaboration

Vrijedne ruke

10 sekundi za komoru

Županijska komora Zadar

  • Adresa:
  • Špire Brusine 16
  • 23000 Zadar
  • Email: hgkzd@hgk.hr
  • Tel: +385 23 211 747
  • Tel 1: +385 23 212 930
  • Fax: +385 23 213 923
  • predsjednik: Dario Jurin
  • direktor: Denis Ikić