Vrijeme održavanja: 17.11.2016.

Objavljeno: 18. 11. 2016. , Ažurirano: 18. 11. 2016.

ŽK Vukovar je, u suradnji s Hrvatskom komorom poreznih savjetnika, 17. studenoga održala seminar Računovodstveni i porezni postupci – priprema za završni račun i PDV u poslovanju s tuzemstvom, na kojem je sudjelovalo 50-ak predstavnika tvrtki s područja Vukovarsko-srijemske županije.

vukovar-seminar-porezi (1).JPG

Gospodarstvenici iz Vukovarsko-srijemske županije; Izvor: HGK

Prvi dio seminara vodila je ovlaštena porezna savjetnica Ksenija Kramar koja je predstavila računovodstvene i porezne postupke u pripremi za završni račun, analitičko kontrolne postupke u pripremi završnog računa te ostale aktivnosti u vezi s pripremom završnog računa. Kao novost je predstavljena nova obveza poduzetnika - predavanje obrasca s informacijama o transakcijama s povezanim osobama. Ponovno su naglašene obveze u vezi s provođenjem godišnjeg popisa imovine i obveza te evidencija veznih za zalihe, ali i evidentiranje eventualnih viškova i manjkova. Pri izradi završnog računa, potrebno je provesti usklađenje stanja s kupcima i dobavljačima te posebnu pozornost posvetiti nefakturiranim uslugama. Poduzetnici su dužni sami obračunati sve zatezne kamate, a istaknuto je i da se u prijavi poreza na dobit za 2016. godinu mogu prenositi gubitci isključivo iz 2012. i kasnijih godina.

vukovar-seminar-porezi (3).JPG

Vlasta Raška; Izvor: HGK

U drugom dijelu potpredsjednica Hrvatske komore poreznih savjetnika Vlasta Raška nazočne je detaljnije upoznala s PDV-om u poslovanju s tuzemstvom. Predstavljena su osnovna pravila za nabavu i prodaju dobara i usluga te postupak oporezivanja prema naplaćenoj realizaciji. Posebna pozornost posvećena je prijenosu porezne obveze, odnosno poduzetnici su upućeni u to da se, prilikom odluke o tome primjenjuje li se na neku transakciju prijenos porezne obveze, treba promatrati jedinstvenost usluge. Istaknuto je da su objavljena mišljenja dobar instrument u slučaju poreznog nadzora te se poduzetnici trebaju pozivati na ta mišljenja.

Seminar je održan s ciljem pružanja potpore članicama HGK u unapređenju poslovanja.