Vrijeme održavanja: 09.02.2017.

Objavljeno: 18. 01. 2017. , Ažurirano: 14. 02. 2017.

Sektor za poljoprivredu, prehrambenu industriju i šumarstvo, ŽK Vukovar i Ministarstvo poljoprivrede održali su 9. veljače besplatnu edukaciju na temu Obveze subjekata u poslovanju s hranom pri informiranju potrošača o hrani.

Predavačica je bila Sanja Kolarić Kravar iz Uprave za kvalitetu hrane i fitosanitarnu politiku Ministarstva poljoprivrede RH.

Vukovar-sig-hrane-022017-002.jpg

Predavačica je bila Marija Batinić Sermek iz Uprave za kvalitetu hrane i fitosanitarnu politiku Ministarstva poljoprivrede RH.

Vukovar-sig-hrane-022017-002.jpg

Izvor: HGK

Na edukaciji je bilo riječi o zakonodavnom okviru, kao jednom od najsloženijih zakonskih okvira koji regulira područje hrane. Posebno su istaknuti Uredba 1169/2011 i Pravilnik o informiranju potrošača o nepretpakiranoj hrani te područja primjene, označavanja, reklamiranja i predstavljanje hrane kao najvažniji oblik komunikacije subjekta u poslovanju s potrošačem.

Novosti u informiranju potrošača o hrani jasnije su definirane odgovornosti subjekta u poslovanju s hranom, bolja čitljivost (propisana veličina slova, definirano vidno polje, glavno vidno polje), prodaja na daljinu, praksa poštenog informiranja, obvezno označavanje alergena u popisu sastojaka te dodatno naglašavanje uporabom vrste pisma koja se jasno razlikuje od vrste pisma ostalih sastojaka, na primjer slovima, stilovima ili bojama u pozadini.

U svrhu boljeg razumijevanja i pravilne primjene odredbi Pravilnika, Ministarstvo poljoprivrede u prosincu 2015. na svojim je internetskim stranicama izdalo Vodič za informiranje potrošača o nepretpakiranoj hrani.

Edukaciji su se odazvale tvrtke i obrtnici koji potrošačima nude hranu u pretpakiranom obliku (proizvođači, uvoznici, distributeri) i subjekti u poslovanju s hranom koji potrošačima nude hranu u nepretpakiranom obliku (trgovine, ugostiteljski objekti poput hotela, restorana, barova i sl.).