Vrijeme održavanja: 08.03.2017.

Objavljeno: 24. 02. 2017. , Ažurirano: 09. 03. 2017.

Zavod za unapređivanje zaštite na radu i Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Vukovar, organiziraju predstavljanje nacionalne kampanje STOP ozljedama na radu 2016. – 2018., koje će se održati u srijedu, 8. ožujka, od 13 sati do 14 sati i 30 minuta u Županijskoj komori Vukovar (Zmajeva 1).

Cilj je nacionalne kampanje STOP ozljedama na radu 2016. – 2018. podizanje svijesti o značaju sprečavanja rizika na mjestima rada, pozitivnim učincima smanjivanja ozljeda na radu, profesionalnih bolesti, drugih bolesti u vezi s radom, izostanaka s rada i s tim povezanih troškova. Učinkovite mjere zaštite na radu i zaštite zdravlja radnika pridonose rastu produktivnosti.

Pozivamo poduzetnike da sudjeluju na predstavljanju te ih molimo da sudjelovanje potvrde najkasnije do 6. ožujka na elektroničku adresu hgkvu@hgk.hr.