Vrijeme održavanja: 08.03.2017.

Objavljeno: 24. 02. 2017. , Ažurirano: 10. 03. 2017.

Zavod za unapređivanje zaštite na radu, u suradnji s HGK - Županijskom komorom Vukovar, predstavio je 8. ožujka u ŽK Vukovar poduzetnicima Vukovarsko-srijemske županije prvu Nacionalnu kampanju iz područja zaštite na radu - STOP ozljedama na radu.

Marina Borić i Ivana Teklić iz Zavoda za unapređivanje zaštite na radu predstavili su misiju i djelovanje Zavoda, interaktivne vodiče za analizu ozljeda na radu te izradu procjene rizika od ozljede na radu. Naznačeno je da je cilj kampanje podizanje svijesti o značaju sprečavanja rizika na mjestima rada te o pozitivnim učincima smanjivanja ozljeda, profesionalnih bolesti i izostanaka s rada.

Prema statističkim podatcima o kretanju broja ozljeda na radu u Republici Hrvatskoj, za 2015. godinu je 16 111, dok je smrtno stradalih osoba 29.

Vukovarsko-srijemska županija sa stopom ozljeda na radu 12,16  na 1.000 radnika, nalazi se na 9. mjestu, jednako kao i na tablici s ukupnom broju ozljeda na radu usporedno s ostalim županijama RH. Promatrajući ozljede na radu prema djelatnostima u Vukovarsko-srijemskoj županiji, najviše radnika ozljeđuje se u prerađivačkoj industriji, zatim slijedi djelatnost poljoprivrede, a potom šumarstvo.

Detaljnije podatke možete pogledati u prezentaciji u pratećim dokumentima, a interaktivne vodiče za analize ozljeda na radu na stranicama Zavoda za unapređivanje zaštite na radu.