Vrijeme održavanja: 19.12.2016.

Objavljeno: 20. 12. 2016. , Ažurirano: 22. 12. 2016.

HAMAG-BICRO, ŽK Vukovar, Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA d. o. o. i Obrtnička komora, organizirali su u ponedjeljak, 19. prosinca, predstavljanje financijskih instrumenata HAMAG-BICRO-a za poduzetnike: mikro investicijski zajmovi, mikro zajmovi za obrtna sredstva, i mali zajmovi.

Predstavili su jamstvene programe (EU početnik, Rastimo zajedno, Pismo namjere), opće informacije o financijskim instrumentima, zajmove iz europskih strukturnih i investicijskih fondova (European structural and investment funds - ESIF), ESIF jamstva (pojedinačna i portfeljna), potrebnu dokumentaciju za prijavu, postupak prijave te proceduru provjere i odobrenja zahtjeva.

ESIF Mikro investicijski zajmovi u iznosu od 1.000 do 25.000 eura uz kamatu od 0,5% namijenjeni su mikro i malim poduzetnicima i poduzetnicima početnicima, za nabavku osnovnih i obrtnih sredstava na rok korištenja od šest mjeseci. ESIF mikro zajmovi za obrtna sredstva u iznosu od 1.000 do 25.000 eura uz kamatu od 1,5% namijenjeni su mikro i malim poduzetnicima, samo za obrtna sredstva na rok korištenja od tri mjeseca. ESIF mali investicijski zajmovi u iznosu od 25.000 eura do 50.000 eura uz kamatu od 0,5% namijenjeni su mikro, malim i srednjim poduzetnicima, za nabavku osnovnih i obrtnih sredstva na rok od šest mjeseci. Uredno ispunjavanje obveza prema zajmu korisnik može jamčiti jedino zadužnicom.