Strukovna skupina turizma ŽK Vukovar

Od osnutka ŽK Vukovar (1994. godine) djeluje Strukovna skupina turizma. Strukovna skupina turizma okuplja sve gospodarstvenike koji su na bilo koji način vezani na turizam (smještajni kapaciteti, restorani, putničke agencije i sl.) Kroz rad Strukovne skupine članovima je omogućena promidžba, zastupanje gospodarske grane prema nadležnim institucijama, zaštita interesa, bolja informiranost i osiguravanje edukacije potrebne za provedbu njihovog poslovanja. Sukladno gore navedenom Strukovna skupina djeluje po potrebi članica ili na inicijativu ŽK Vukovar.

Predsjednik strukovne skupine
Željko Božić - Hotel Villa Lenije d.o.o.

Tajnik Strukovne skupine 
Barbara Didović ŽK Vukovar

Kontakt;
Tel: +385 32 441 155
Email: bdidovic@hgk.hr

Contacts

  • Županijska komora Vukovar Adresa: Zmajeva 1 32000 Vukovar Email: hgkvu@hgk.hr Tel: +385 32 441 155 Tel 1: +358 32 441 157 Fax: +385 32 441 463 predsjednica: Vinka Ivanković direktor: Ivan Marijanović
  • Županijska komora Vukovar CCE - County Chamber Vukovar Tel: +385 32 441 155 Email: hgkvu@hgk.hr