Strukovna skupina trgovine ŽK Vukovar

HGK

Od osnutka ŽK Vukovar (1994. godine) djeluje Strukovna skupina trgovine. Strukovna skupina trgovine okuplja gospodarstvenike iz djelatnosti trgovaca. Kroz rad Strukovne skupine članovima je omogućena promidžba, zastupanje gospodarske grane prema nadležnim institucijama, zaštita interesa, bolja informiranost i osiguravanje edukacije potrebne za provedbu njihovog poslovanja. Sukladno gore navedenom Strukovna skupina djeluje po potrebi članica ili na inicijativu ŽK Vukovar.

Predsjednik strukovne skupine
Leon Piperković - Vinkoprom d.o.o. 

Tajnik strukovne skupine
Barbara Didović ŽK Vukovar 

Kontakt;
Tel: +385 32 441 155
Email: bdidovic@hgk.hr

Contacts

  • Županijska komora Vukovar Adresa: Zmajeva 1 32000 Vukovar Email: hgkvu@hgk.hr Tel: +385 32 441 155 Tel 1: +358 32 441 157 Fax: +385 32 441 463 predsjednica: Vinka Ivanković direktor: Ivan Marijanović
  • Županijska komora Vukovar CCE - County Chamber Vukovar Tel: +385 32 441 155 Email: hgkvu@hgk.hr