Od osnutka ŽK Vukovar (1994. godine) djeluje Strukovna skupina trgovine. Strukovna skupina trgovine okuplja gospodarstvenike iz djelatnosti trgovaca. Kroz rad Strukovne skupine članovima je omogućena promidžba, zastupanje gospodarske grane prema nadležnim institucijama, zaštita interesa, bolja informiranost i osiguravanje edukacije potrebne za provedbu njihovog poslovanja. Sukladno gore navedenom Strukovna skupina djeluje po potrebi članica ili na inicijativu ŽK Vukovar.

Predsjednik strukovne skupine
Dražen Božić, Vigus d.o.o. Vinkovci

Tajnik strukovne skupine
Barbara Didović ŽK Vukovar 

Kontakt;
Tel: +385 32 441 155
Email: bdidovic@hgk.hr

Izvor: HGK