Strukovna skupina komunalne djelatnosti okuplja gospodarstvenike registrirane pod šifrom E NKD 2007 (Opskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša). Kroz rad Strukovne skupine članovima je omogućena promidžba, zastupanje gospodarske grane prema nadležnim institucijama, zaštita interesa, bolja informiranost i osiguravanje edukacije potrebne za provedbu njihovog poslovanja.

Predsjednik strukovne skupine
Jasna Kopić - Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o.

Tajnik strukovne skupine
 Josip Takač HGK ŽK Vukovar 

Kontakt;
Tel: +385 32 441 155
Email: jtakac@hgk.hr