Objavljeno: 29. 01. 2019. , Ažurirano: 29. 01. 2019.

Zakon o trošarinama koji je stupio na snagu 1. siječnja 2019. godine propisuje pravo na povrat trošarine za dizelsko gorivo koje se koristi u komercijalnom prijevozu robe i putnika i koje je kupljeno bezgotovinskim oblikom plaćanja u Hrvatskoj.

Pravo na povrat može se ostvariti ako se dizelsko gorivo koristi kao pogonsko gorivo u komercijalnom prijevozu robe s registriranim kamionom ili kamionom s prikolicom, koji su namijenjeni isključivo za cestovni prijevoz robe i imaju najveću tehnički dopuštenu ukupnu masu koja nije manja od 7,5 tona te u komercijalnom prijevozu putnika s cestovnim vozilima kategorije M2 ili M3 u skladu s posebnim propisima o homologaciji vozila, neovisno o tome radi li se o redovitom ili povremenom prijevozu. Pravo na povrat ostvaruje se samo za dizelsko gorivo nabavljeno nakon 1. siječnja 2019. godine.

U tijeku je donošenje Pravilnika o ostvarivanju prava na povrat dijela plaćene trošarine za dizelsko gorivo u komercijalnom prijevozu robe i putnika. Pravilnikom će se, među ostalim, propisati način upisivanja u registar korisnika prava na povrat dijela plaćene trošarine za dizelsko gorivo u komercijalnom prijevozu robe i putnika, sadržaj zahtjeva i prilozi koji se predaju uz zahtjev za povrat te sadržaj i način vođenja evidencije.

"Procjenjuje se da će uvođenje ove mjere od 2019. godine poduzetnicima za trošarine na energente uštedjeti oko 294 milijuna kuna na godišnjoj razini. Od toga se 240 milijuna kuna odnosi na povrat trošarina za prijevoznike tereta, a oko 54 milijuna kuna na prijevoznike putnika", istaknula je potpredsjednica HGK za graditeljstvo, promet i veze Mirjana Čagalj, napomenuvši da je HGK preko svojih članica iz Udruženja cestovnoga teretnog prometa i Udruženja cestovnoga putničkog prometa aktivno surađivala s Carinskom upravom Ministarstva financija u donošenju nacrta koji je prihvaćen na sjednici Vlade 9. studenoga i upućen u saborsku proceduru.

"Uvođenjem ove mjere očekuje se pozitivni utjecaj na smanjenje troškova prijevoznika, a time i pozitivni utjecaj na njihovu konkurentnost na sve zahtjevnijem tržištu cestovnoga prijevoza. Cilj je u najvećoj mjeri isključiti utjecaj trošarine na energente u procesu distribucije i dobave robe", kazao je predsjednik Udruženja cestovnoga teretnog prometa HGK Darko Vukadinović.

"Mjera također predstavlja poticaj prijevoznicima iz drugih država članica Europske unije za nabavu pogonskoga goriva u Hrvatskoj jer i za te prijevoznike ovom je mjerom omogućen povrat, stoga se očekuje da će i oni više kupovati gorivo u Hrvatskoj", rekao je predsjednik Strukovne grupe prometa HGK - ŽK Varaždin i predsjednik Udruge hrvatskih cestovnih prijevoznika Dragutin Kranjčec.

"Očekujemo pozitivan utjecaj i na smanjenje troškova poslovanja putničkih prijevoznika, posebno onih koji obavljaju prijevoz učenika u ruralnim i siromašnijim krajevima Hrvatske poput Like i Slavonije, a čije su linije uslijed smanjenja broja učenika postale ekonomski neisplative", poručio je predsjednik Udruženja cestovnoga putničkog prometa HGK Robert Šimleša.

Mjeru treba promatrati i u odnosu na države u okruženju koje primjenjuju ovaj institut (Slovenija, Italija, Mađarska, Srbija) ili imaju trošarine na energente na razini propisanoga europskog minimuma, kao i u odnosu na jačanje porezne konkurentnosti u sustavu trošarinskog oporezivanja energenata.

Jednako tako, očekuje se da će uvođenje instituta povrata trošarine stimulativno djelovati na povećanje zakonite nabave pogonskoga goriva i manju snagu sivoga tržišta, pri čemu osobito treba voditi računa o sve izraženijim trendovima krijumčarenja pogonskoga goriva na jedinstvenom europskom tržištu.