Obljetnice poslovanja u 2021. godini imale su;

Za 90 godina kontinuiranog rada: Borovo d.d. Vukovar, za 65 godina: Spačva d.d. Vinkovci, za 50 godina: Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. Vinkovci,

Za 30. godina: Amazona d.o.o. Gunja,  Autowill d.o.o. Vukovar, Cestorad d.d. Vinkovci, Codelect d.o.o. Vinkovci, Crnov d.o.o. Gunja, Cvjećarstvo d.o.o. Vinkovci, Dezinsekcija d.o.o. Vukovar, Eurco d.d. Vinkovci, I.T. Centar Vukovar d.o.o. Vukovar, Juing d.o.o. Vinkovci, Klopić d.o.o. Gradište, Mistral d.o.o. Vuovar, Nevkoš d.o.o. Vinkovci, Patričar d.o.o. Županja, Pavlović d.o.o. Županja, Pert d.o.o. Ilok, Pictura d.o.o. Vukovar, Polion d.o.o. Vinkovci,  Šimun d.o.o. Vinkovci, Tajči d.o.o. Vinkovci, Vi-pes d.o.o. Vinkovci, Zorić d.o.o. Vrbanja.

Za 20. godina:  Prvo plinarsko društvo d.o.o. Vukovar, Lapovci-građenje d.o.o. Vinkovci, Gradite-najpovoljnije d.o.o. Vukovar, Vinkovcišped d.o.o. Vinkovci, Lešić projekt d.o.o. Vinkovci, Arhitektonski projektni zavod Vukovar d.o.o. Vukovar.

 

Obljetnice poslovanja u 2020. godini imale su;

Velepromet d.d. Vukovar, za šezdeset (60) godina  kontinuiranog rada.
Privlačica d.o.o. Vinkovci, za četrdeset (40) godina kontinuiranog rada
za trideset (30) godina kontinuiranog poslovanja nagrađene su sljedeće tvrtke: Poljoprivredna zadruga Privlaka, Autoškola faca d.o.o. Vinkovci, Bodat d.o.o. Vinkovci, Karuca d.o.o. Gunja, i Babogredac d.o.o. Babina Greda.

Obljetnice poslovanja u 2019. godini imale su; 

Veterinarska stanica d.o.o. Županja slavi 70 godina kontinuiranog rada.
Elektroservis d.o.o. - za popravke strojeva i uređaja slavi 50tu obljetnicu poslovanja.

Za 20 godina priznanja su dobili; Pilana istočne Slavonije d.o.o. Vinovci,  Iločki podrumi d.d. Ilok, Nexus d.o.o. Cerna,  Suhomont d.o.o. Vinkovci, Efikasnost d.o.o. Vinkovci, Auto škola Poligon d.o.o. Županja, Nela-veterinarska ambulanta d.o.o. Ivankovo, Syndicus d.o.o. Vinkovci, M-Felicita d.o.o. Vukovar, Tabella d.o.o. Vinkovci, Nautica Vukovar d.o.o. Vukovar. 

 

Obljetnice poslovanja u 2018. godini imale su; 

Tehnostan Vukovar d.o.o. koji slavi 55 godina kontinuiranog rada i tvrtka Ivanšić projekt d.o.o. Gradište koja slavi 30 godina postojanja.

Za 25. godina: AMM d.o.o  Vinkovci, Apel tourse commerce d.o.o. Vukovar, Bošković d.o.o. Vinkovci, Cvitanović d.o.o. Županja, Čajko d.o.o. Županja, Durmil-trade d.o.o. Stari Mikanovci, Eco-blik d.o.o. Županja, Efektiv d.o.o. Vinkovci, Fruk d.o.o. Vrbanja, Goodyerr d.o.o. Vinkovci, Hevisto d.o.o. Vinkovci, Hidrotehnika i geodezija d.o.o. Vinkovci, Infinite d.o.o. Vukovar, Kulić-invest d.o.o. Vinkovci, Orkan d.o.o. Županja, Priscus d.o.o. Nuštar, Rajić d.o.o. Vinkovci, Renome d.o.o. Vinkovci, Revizija i porezno savjetovanje d.o.o. Vukovar, Ruris d.o.o. Županja, Sonik d.o.o. Vinkovci, Supra-link d.o.o. Vikovar, Vodoprivreda Vinkovci d.d. Vinkovci, VTV d.o.o. Vinkovci, Zaostrovo-korpa d.o.o. Štitar

Za 20. godina: Alternativa d.o.o. Županja, Arator d.o.o. Lovas, Atomica d.o.o. Rokovci, Automehanika d.o.o. Vinkovci, Barbarić d.o.o. Ilok, Citrus d.o.o. Lovas, Cos d.o.o. Stari Jankovci, Čazmatrans Vukovar d.o.o. Vukovar, Difuzija d.o.o. Vukovar, Discovery d.o.o Vukovar, Klinovski d.o.o. Vukovar, Krio d.o.o. Trpinja, Modrušan d.o.o. Veterinarska ambulanta Stari Mikanovci, Moltinorm d.o.o. Cerna, Pictura d.o.o. Vukovar, Pramac d.o.o. Gunja, Rasnek d.o.o. Vukovar, Raspon d.o.o. Vinkovci, Salomon d.o.o. Privlaka, Stanobiro d.o.o. Županja, Stari grad d.o.o. Vukovar, Tlak d.o.o. Vukovar, Veterinarska ambulanta  d.o.o. Otok, Zelena kuća d.o.o. Cerna, Županjska bisernica d.o.o. Županja,

 Za 15 godina: Aca d.o.o. Tordinci, Autopraonice slavonija d.o.o. Vukovar, Brešćanski d.o.o. Vinkovci, Dominik commerce d.o.o. Strošinci, Fulgor d.o.o. Županja, Hostonski d.o.o. Vinkovci, HVL d.o.o. Vinkovci, Ideja d.o.o. Srijemske Laze, Ilok ton d.o.o. Ilok, Lux d.o.o. Vinkovci, Mobilis d.o.o. Vinkovci, Novi Domil d.o.o. Županja, Ris d.o.o. Vinkovci, Srijemska kapljica d.o.o. Šarengrad, Vers d.o.o. Tordinci, Vodotoranj d.o.o. Vukovar, Vukovar tekstil d.o.o. Vukovar,

Za 10 godina: Agrolov d.o.o. Bošnjaci, Aranea d.o.o. Nuštar, Aroma-Bradić d.o.o. Vinkovci, Bauder d.o.o. Vinkovci, Božić-instalacije d.o.o. Vinkovci, Catena d.o.o. Vukovar, Croatiakontrola Vukovar d.o.o. Vukovar. D.A.J.D.D. d.o.o. Vinkovci, Dalmart d.o.o. Vinkovci, Dar prirode d.o.o. Vukovar, Desićevo d.o.o. Županja, Edukocentar d.o.o. Vukovar, Eko-sustav d.o.o. Vukovar, Geoizmjera d.o.o. Županja, Izgradanja VVK d.o.o. Vinkovci, Magis d.o.o. Vukovar, Mali zidar d.o.o. Vinkovci, MKZ Vukovar d.o.o. Vukovar, Natura d.o.o. Vinkovci, P.T.-transporti d.o.o. Županja, Planum-građenja d.o.o. Županja, Print plus d.o.o. Vukovar, Razvojna agencija Vukovar d.o.o. Vukovar, Slavka d.o.o. Vinkovci, Tensit.com d.o.o. Vukovar, Via nova d.o.o. Vinkovci, Vreteno d.o.o. Tordinci, Vrtni centar d.o.o. Županja.

 

Obljetnice poslovanja u 2017. godini imale su; 

Dilj d.o.o. koja slavi 95 godina i tvrtka Vupik d.d. koja slavi 70 godina postojanja.

Za 25. godina: Aksion d.o.o., Amarilis d.o.o., Borovo d.d., Cabrio Commerce d.o.o., Čvor d.o.o., Djelatnik d.o.o., Grad-Export d.o.o., Hotel Admiral d.o.o., Ir-luks d.o.o., Kiš inžinjering d.o.o., Kolaž d.o.o., Lateran d.o.o., Luciano d.o.o., Okvir d.o.o., Slak Commerce, d.o.o., Slavonski Telekom d.o.o., Suvara d.o.o., Šiška d.o.o., Šumaja Commerce d.o.o., Viksi d.o.o., Xedra d.o.o., Zemljomjer d.o.o. , Zrinjevacšped d.o.o. i Zuki d.o.o.

Za 20. godina: Andrea Trade d.o.o., Baza d.o.o., Bilić d.o.o., Calla d.o.o., Cezareja d.o.o., D.L.M. Vinarija I Podrumi d.o.o., Duplo d.o.o., Elpis d.o.o., Euro Respekt d.o.o., Euro-Aluminij d.o.o., Gavrić d.o.o., Gostimirović d.o.o., Gradsko Gospodarstvo d.o.o. , Grahovac d.o.o., Granarium d.o.o., Ilokprijevoz d.o.o., Interšped Vukovar d.o.o., Kanurić d.o.o., Kisilj d.o.o., Komunalije d.o.o., Laba d.o.o., Leskovac d.o.o., Lucović d.o.o., Luna d.o.o., Lužac d.o.o., Mistral d.o.o., More d.o.o., Nonij d.o.o., Protein d.o.o., Protok d.o.o., Rapsodija d.o.o., Sedes d.o.o., Slavija d.o.o., Sučević Company d.o.o., Šišarka d.o.o., Šubašić d.o.o., Vasiljev d.o.o., Venatio d.o.o., Veterinarska Stanica Vukovar d.o.o., Vranjevo d.o.o., Zlatnik d.o.o. i Zorić d.o.o.

 Za 15 godina: Agro-srijem d.o.o., Alpi aviation d.o.o., Atenza d.o.o., Auto-magazin d.o.o., Babić & Babić j.t.d., Detektor d.o.o., Dom Parket d.o.o., Lacić-gradnja d.o.o., Luka-Vukovar d.o.o., Marketing Emu, d.o.o., Marukić d.o.o., Petričević d.o.o., Polimer d.o.o., Seges d.o.o., Torzo d.o.o. i Troha d.o.o.

Za 10 godina: Adriatica dunav d.o.o., Akord d.o.o., An.si. d.o.o., Aqua tim d.o.o., Balog m d.o.o., Bona parta d.o.o., C.s.h. d.o.o., Carpinus d.o.o., Cibalae projekt d.o.o., Eurotenda d.o.o., Explanta d.o.o., Faema županja d.o.o., Grudina d.o.o., Hercules d.o.o., Hrast d.o.o., Informatika fortuno d.o.o., Ivex d.o.o., Komunalije Hrgovčić d.o.o., Magnet d.o.o., Mare konfekcija d.o.o., Relić d.o.o., Slavonija gradnja d.o.o., Slavonija-Bošković d.o.o., Smiljanić d.o.o., T2-com d.o.o., Taenia d.o.o., Tectum d.o.o., Triko d.o.o., Ultra d.o.o., Urbis d.o.o. i Vukovarska gospodarska zona d.o.o.

 

Značajnije obljetnice poslovanja u 2016. godini.

Za 85 godina kontinuiranog rada: Borovo d.d. Vukovar, za 60 godina: Spačva d.d. Vinkovci, za 45 godina: Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. Vinkovci, za 40 godina: Ciglana d.o.o. Županja.

Za 25. godina: Amazona d.o.o. Gunja, Cestorad d.d. Vinkovci, Crnov d.o.o. Gunja, Cvjećarstvo d.o.o. Vinkovci, Eurco d.d. Vinkovci, Juing d.o.o. Vinkovci, Klopić d.o.o. Gradište, Malva d.o.o. Vinkovci, Nevkoš d.o.o. Vinkovci, Patričar d.o.o. Županja, Pavlović d.o.o. Županja, Polion d.o.o. Vinkovci, Svjetlost d.o.o. Drenovci, Šimun d.o.o. Vinkovci, Tajči d.o.o. Vinkovci, Vi-pes d.o.o. Vinkovci.

Za 20. godina: Auto-škola Zona d.o.o. Vinkovci, Auto-škola Kolnik d.o.o. Vinkovci, Autowill d.o.o. Vukovar, Balans d.o.o. Vinkovci, Banovci  d.o.o. Banovci, Briliant d.o.o. Vinkovci, Codelect d.o.o. Vinkovci, Cvat d.o.o. Vinkovci, Čop d.o.o. Andrijaševci, Domačinović d.o.o. Bošnjaci, Erak d.o.o. Stari Mikanovci, Funkcija 13  d.o.o. Vinkovci, Gelato d.o.o. Vinkovci, Grgošević d.o.o. Vukovar, Grijanje d.o.o. Vinkovci, Inles d.o.o. Vinkovci, Kult d.o.o. Vinkovci, Lavanda d.o.o. Vinkovci, Lubanj d.o.o. Županja, Ljekarne Baturina Županja, Ljekarne Kalenić Vinkovci, Magalia d.o.o. Vinkovci, Mali kraj d.o.o. Vukovar, Md-Beki d.o.o. Gradište, Menđušić d.o.o. Vinkovci, Metal-Zec d.o.o. Ilok, Mikro-analiza d.o.o. Vinkovci, MMcarbo d.o.o. Vukovar, Mudri d.o.o. Mikluševci, Pert d.o.o. Ilok, Premuž d.o.o. Vinkovci, Puljić d.o.o. Županja, Quercus d.o.o. Tordinci, Regulator d.o.o. Privlaka, Seiler d.o.o. Vukovar, Senka-trade d.o.o. Vinkovci, SMK Jurković d.o.o. Vukovar, Strunje-trade d.o.o. Privlaka, Suton d.o.o. Nuštar, Šild d.o.o. Vukovar, Šon-produkt d.o.o. Vukovar, Šprem d.o.o. Cerić, Tišina d.o.o. Vinkovci, Ura d.o.o. Vinkovci, Uralan d.o.o. Vinkovci, Vinkoprom d.o.o. Vinkovci, Voćarstroj d.o.o. Vinkovci, Volko d.o.o. Vinkovci, Aerodrom Sopot d.o.o. Vinkovci, Živić d.o.o. Cerna.

BOROVO logo CMYK-01 .jpg

BOROVO

85 godina kontinuiranog poslovanja 

Borovo je najpoznatiji proizvođač obuće u Hrvatskoj, s najduljom tradicijom, nasljeđem i ljubavlju prema obući. Borovo je izgradilo svoj identitet, ne samo u Hrvatskoj, već i u cijeloj Centralnoj Europi, proizvodeći certificiranu sigurnosnu i radnu te modernu, urbanu i sportsku obuću.

Iza svakog para obuće Borovo krije se kvaliteta u koju je utkana tradicija pa se obuća proizvodi tradicionalno, na isti način punih 85 godina, s posebnim naglaskom na ručnu izradu. Dodatno, obuću Borovo krase materijali prirodnog porijekla: prava koža, platno od 100% pamuka i prirodna guma napravljena od kaučuka, što je ujedno i tajna udobnosti cipele koja je uvijek tražena.

Ručna izrada i prirodni materijali rezultirali su stvaranjem poznatih marki - Startas, Borosana, Boromina, Rubber, My Ballerinas i The Big Blue.

Ukratko, Borovo obuća je voljena među svim generacijama te je moderan i atraktivan dizajn prilagođen mnogim životnim stilovima.

Iz Vukovara s ljubavlju,

Borovo

  

spačvalogo.jpg

Izvrsni rezultati Spačve

60 godina kontinuiranog poslovanja

Spačva je u 2016. godini ostvarila rast prodaje od 6% u odnosu na prethodnu godinu. Takav rast najviše može zahvaliti izvozu i snažnoj prodaji u 32 zemlje širom svijeta, pogotovo u segmentu seljačkih podova i vrata u državama poput Njemačke, Francuske i Austrije. Također, izvrsni se prodajni rezultati postižu i u segmentu bioenergenata. Razlog tome je, uz konstantna ulaganja Spačve u ovaj dio proizvodnje, i čimbenik ekološke osviještenosti koji u današnjem okruženju sve više utječe na razmišljanje potrošača i koji je najviše zaslužan za konstantan rast potražnje za takvom vrstom energenata. Ukupan iznos investicija Spačve u 2016. godini iznosi 16.000.000 kn. Spačvu danas čini pet tvornica: pilana, parketarija, finala, tvornica furnira te tvornica bioenergenata. Zapošljava 775 radnika, čime je jedan od vodećih poslodavaca, i u Vinkovcima i u županiji. Iz godine u godinu bilježimo porast zaposlenih, pa je tako u 2016. godini zabilježen rast od 7%.

Spačva d. d. jedna je od rijetkih tvrtki koja ponosno može izjaviti da ima kompletno zaokružen proizvodni ciklus, čime izuzetno doprinosi ekologiji svoga kraja. Bitno je napomenuti da kroz pilanu i furnir godišnje, u prosjeku, prođe 55-60 tisuća kubnih metara sirovine, od čega oko 80% čini slavonski hrast, 10% jasen te ostatak čine druge vrste drva. Pogonom za proizvodnju završnih proizvoda godišnje, s parketarijom, iziđe više od 500 tisuća četvornih metara podova, dok tvornica furnira godišnje proizvede između osam i devet milijuna kvadrata, najvećim dijelom, hrastovog furnira. Kapacitet proizvodnje bioenergenata, na razini godine, jest 50 tisuća tona čime Spačva zauzima sam vrh domaćeg tržišta.

Uz to, Spačva je i prvi hrvatski proizvođač bioenergenata koji je za taj dio asortimana dobio znak Hrvatska kvaliteta, što uz FSC, ISO i ENplus certifikate samo potvrđuje činjenicu koliko je Spačva posvećena proizvodnji vrhunskih krajnjih proizvoda s naglaskom na zaokružen ekološki proizvodni proces gdje svaki pojedini dio trupca ima svoju svrhu.

 

 VVK-logo.jpg

Vinkovački vodovod i kanalizacija  d. o. o.

45 godina kontinuiranog poslovanja

"Vinkovački vodovod i kanalizacija" d. o. o., Vinkovci, odgovoran je za kontinuiranu isporuku zdravstveno ispravne i pitke vode korisnicima na distribucijskom području naše tvrtke. U okviru javne vodoopskrbe Društvo koristi i održava regionalno vodocrpilište "Istočna Slavonija" Sikirevci (RVIS) s trenutno aktivna četiri zdenca i 23 lokalna vodocrpilišta. Društvo koristi i održava 565,127 km vodovodne mreže i 92 km mreže Regionalnog vodovoda Istočna Slavonija, 32.223 vodovodnih priključaka u okviru javne vodoopskrbe.

"Vinkovački vodovod i kanalizacija" d. o. o.Vinkovci pruža usluge odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda na području gradova Vinkovci i Otoka te naselja Nuštar. Na navedenom prostoru Društvo koristi i održava 151,4 km kanalizacijske mreže, 16 kišnih preljeva i 11 777 kanalizacijska priključka. U kanalizacijskim sustavima u izgradnji Ivankovo i Cerna, izgrađeno je 28,3 km kanalizacijske mreže s dva kišna preljeva s ispustom.

"Vinkovački vodovod i kanalizacija" d. o. o.Vinkovci prati i prijavljuje natječaje vezane za vodno-komunalne investicije, koje su financirane sredstvima iz Europske unije, Svjetske i Europske investicijske banke i drugih sličnih, kako bi poboljšali životne standarde mještana na njihovu području. Uz samu prijavu na natječaje, vodi se i sam tijek praćenja projekata od javne nabave, pravnih poslova, ishođenja dozvola, sudjelovanja u provođenju projekata i tehničkih pregleda.

 

vinkoprom-logo3518803.jpg

Vinkoprom d.o.o.

27 godina kontinuiranog poslovanja

Tvrtka Vinkoprom d.o.o. je obiteljsko poduzeće osnovano 1990. godine i nakon 27 godina poslovanja broji 221 djelatnika i posluje na lokacijama u Vinkovcima, Vukovaru, Ivankovu, Đakovu, Slatini, Daruvaru, Našicama i Slavonskom brodu.

Predmet poslovanja tvrtke Vinkoprom podijeljen je na:

  • Trgovina na veliko raznim proizvodima, priborima i strojevima. Tvrtka na veleprodaji trguje sa oko 10.000 različitih artikala.
  • Trgovina na malo raznim proizvodima iz asortimana domaćinstva, cvjećarstva, tehnike, elektro materijala, vodo materijala, kupaonske galanterije, podnih obloga, boja i lakova, električnog i ručnog alata, vrtnog alata, sportske opreme, građevinskog materijala i drugo.
  • Servis i cestovni prijevoz robe
  • Ugostiteljstvo

Misija poduzeća podrazumijeva spoznaju potreba kupaca i potrošača te širokim prodajnim programom robe za izgradnju i opremanje kućanstava i drugih objekata nastoji zadovoljiti očekivanja kupaca i potrošača te stvaranje osjećaja povjerenja u tvrtku.

 

Patricar-logo.JPG

Patričar d. o. o.

25 godina kontinuiranog poslovanja

Patričar d. o. o. tvrtka je specijalizirana za veleprodaju i maloprodaju proizvoda namijenjenih za prehranu te svakodnevnu potrošnju s obiteljskom tradicijom dugom više od 20 godina. Tijekom duge tradicije, tvrtka se neprekidno razvija te do danas zapošljava 180 djelatnika u više od 50 maloprodajnih objekata te u jednomu veleprodajnom centru.

Tvrtka je značajan dobavljač raznih skupina proizvoda prehrane, papirne konfekcije te raznih proizvoda za kućanstvo, velikom broju trgovina, ugostiteljskim i hotelskim objektima te raznim drugim trgovačkim lancima u Hrvatskoj.
Surađujemo s velikim brojem Hrvatskih poljoprivrednih gospodarstava te otkupljujemo  njihove proizvode voće i povrće.
Patričar je tijekom dugogodišnjeg rada uspješno poslovao i postao jedno od vodećih hrvatskih lanaca maloprodaje i veleprodaje prehrambenih proizvoda i proizvoda široke potrošnje na području Slavonije.
Temelj poslovanja tvrtke Patričar d. o. o. zasniva se na savršenom omjeru cijene i kvalitete, uz istovremeno pružanje zadovoljstva i užitka kupovanja.

 

VI-PES d.o.o. Vinkovci-logo.jpg

VI-PES d. o. o. Vinkovci

25 godina kontinuiranog poslovanja 

VI-PES d. o. o. savjetnička je kuća iz Vinkovaca koja je 2016. godine navršila 25 godina postojanja, rada i zalaganja. Savjetovanje poduzetnika i javnih tijela seže od vremena privatizacije i pretvorbe, preko poslovnog i financijskog restrukturiranja, sve do godina jačanja konkurentnosti i privlačenja investicija iz pretpristupnih i strukturnih EU fondova. Područja ekspertize tvrtke su:
• poslovno planiranje i izrada studije izvodljivosti, poslovnog plana i investicijskog projekta;
• financijska dijagnostika, preustroj poslovanja i izrada plana financijskog i operativnog restrukturiranja;
• pristup izvorima financiranja, priprema projektnih prijedloga i pomoć u provedbi projekata sufinanciranih iz EU i drugih bespovratnih financijskih izvora.

Misija je iskoristiti obilno iskustvo u poslovnom savjetovanju, na dobrobit održivog razvoja gospodarstva i zapošljavanja te boljitka cijele zajednice. 

 cvjecarstv2o.jpg

 Cvjećarstvo d.o.o. Vinkovci

25 godina kontinuiranog poslovanja 

Cvjećarstvo d.o.o. je poduzeće sa dugogodišnjim iskustvom u planiranju, njegovanju i održavanju: drvoreda, cvjetnih gredica i zelenih površina.
Sve vrste poslova hortikulture obavljamo za pravne i fizičke osobe. Trenutno održavamo i vodimo brigu o 85 hektara zelenih površina, 1200 m2 cvjetnjaka, 2800 komada ruža,
1150 komada grmova te mnogobrojnim stablima na području grada Vinkovaca. Naši stručni i kvalificirani djelatnici, te mnogobrojna i profesionalna mehanizacija
jamac su za uspješno obavljanje radnih zadataka.

 

sild_logo_200x200px.png

ŠILD d.o.o. Vukovar

20 godina kontinuiranog poslovanja

 Tvrtka ŠILD d.o.o., sa sjedištem u Vukovaru, osnovana je 1996. godine. Bavimo se projektiranjem elektrotehničkog dijela građevine, obavljanjem stručnog nad izvođenjem elektrotehničkog dijela građevine i energetskim certificiranjem zgrada (Modul 1 i 2). Projektiramo i obavljamo nadzore, te surađujemo s ovlaštenim arhitektima i ovlaštenim inženjerima građevine na cijelom području Republike Hrvatske.

 Pridajemo veliku važnost brzoj i kvalitetnoj izradi elektrotehničkog projekta, energetskih certifikata i energetskih izvješća sukladno svim zakonima i propisima koje nalaže struka. Svojom stručnošću i savjesnošću garantiramo i kvalitetno izvršen nadzor nad izvođenjem elektrotehničkog dijela građevine.

 

šprem.jpg

 ŠPREM d.o.o. Nuštar

20 godina kontinuiranog poslovanja

Nakon više od 20 godina iskustva rada u Njemačkoj, odlučili smo otvoriti poduzeće u Hrvatskoj.

Osnovna djelatnost poduzeća je izrada grobnica do završnog oblaganja,  okviri i nadgrobni spomenci; rezanje, oblikovanje i obrada kamena; izrada elementa za uređenje interijera (stepenica, šankova, radnih ploha, polica, podova, itd.) i eksterijera (unutarnje i vanjske prozorske klupčice); ispisivanje tekstova i ornamenata na spomenicima.

U sklopu radionice posjedujemo strojeve za rezanje i poliranje kamena, oblikovanje rubova i izradu raznih profila, za pisanje slova te druge strojeve i alate za visokokvalitetnu obradu svih vrsta materijala u klesarstvu.

Jamčimo:                                                                                                      

Originalnost – svaka vaša zamisao u kamenu isklesana.
Kvalitetu – prvoklasni materijali i prvorazredna ugradnja.
Pristupačnost – ljubazno i stručno osoblje, kvalitetan pristup izvedbi radova.
Kratki rokovi izvedbe – u kratkim rokovima izvršavamo obveze prema Vašoj narudžbi.

 Bezbrojne pjesme pjevaju kako vjerojatno i kamen ima dušu. Mi znamo da ju ima. Naše klesarsko umijeće učinit će tu dušu vidljivu svakome: podjednako za trenutke radosti i trenutke tuge, kao i za sjećanje koje traje dulje od života!

 

 nevkoš logo.png

 Nevkoš d.o.o. Vinkovci

25 godina kontinuiranog poslovanja

Nevkoš d.o.o. :

  • odvojeno skuplja korisni otpad u spremnicima na javno-prometnim površinama i u reciklažnim dvorištima.
  • skuplja i odvozi komunalni otpad iz kućanstava i drugih korisnika usluga.
  • održava čistoću javno-prometnih površina (kolnika, pločnika, trgova, pothodnika, javnih stuba i prolaza).
  • provodi čišćenje snijega sa nogostupa.
  • provodi trajnu komunikaciju s javnošću.

Politika upravljanja kvalitetom i okolišem temelj je poslovnog upravljanja organizacije NEVKOŠ d.o.o. , koje je usmjereno na pružanje vrhunske komunalne usluge oslanjanjem na vlastite tehničko-tehnološke i ljudske potencijale, na principima odživog razvoja i stalnog praćenja svjetskih trenodova kvalitete u našem području rada.

Uspjeh našeg poslovanja je zadovoljstvo naših korisnika i ispunjenje njihovih želja i potreba. Sigurnost i pravilno postupanje s komunalnim i neopasnim otpadom, očekivanja su naših korisnika koja želimo nadmašiti.

Uvođenjem sustava upravljanja kvalitetom i okolišem, sukladno zahtjevima normi ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004 , želimo neprekidno poboljšavati kvalitetu naših usluga, te upravljati značajnim aspektima okoliša koje možemo nadzirati s ciljem stalnog sprečavanja daljnjeg onečišćenja okoliša.

Uprava organizacije je svjesna da politiku upravljanja kvalitetom i okolišem treba promovirati kao zajednički napor svih u postizanju najviše razine kvalitete usluga, uz očuvanje okoliša, te ju pojasniti svim radnicima organizacije.

Rukovoditelji i svi radnici grade klimu suradnje, povjerenja i pripadnosti  „NEVKOŠ“-u d.o.o. Vinkovci, koja se zasniva na vođenju brige o interesima i potrebama svakog radnika, te poticanju uključivanja radnika u kreiranju poslovnih procesa i aktivnosti organizacije.

Odgovornost za pravovremenu primjenu i osiguranje kvalitete naših usluga pripada svakom radniku i organizacijsko cjelini za poslove koje obavlja.

Uprava organizacije u svom radu na području kvalitete i upravljanja okolišem inzistira na stalnoj komunikaciji s poslovnim partnerima, te unutarnjim i vanjskim interesnim grupama.  Poduzima mjere smanjenja onečišćenja i stalnog poboljšavanja u sustavu kvalitete i okoliša.

Svoju politiku i rezultate upravljanja kvalitetom i okolišem na prikladan način želi prezentirati javnosti.

Uprava organizacije se obvezuje da će u okviru svojih poslovnih obveza predano raditi na dosljenoj primjeni  i neprestanom poboljšavanju sustava upravljanja kvalitetom i okolišem, te ga usklađivati sa zakonskim zahtjevima i svjetskim normama zaštite okoliša.