HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA
Županijska komora Vukovar

Vukovar, Zmajeva 1
Tel: +385 32 441155; 441157
Fax: +385 32 441463
E-mail: hgkvu@hgk.hr

Predsjednik: Vladimir Džaja, dipl.ing.
Poslovni tajnik: Ivan Marijanović, dipl.oec.

Osnovana: 30.ožujka 1994.
Članice: oko 1.400 tvrtki s područja Vukovarsko-srijemske županije.

 

Hrvatska gospodarska komora najstarija je Hrvatska i regionalna gospodarska institucija s kontinuiranim djelovanjem 160 godina.

Tijekom 1993. g. konstituirane su u Hrvatskoj općine, gradovi i županije kao novi sustav lokalne samouprave, pa su prema županijskom ustroju organizirane Županijske gospodarske komore u sjedištima županija. HGK Županijska komora Vukovar konstituirana je 30. ožujka 1994. g., sa sjedištem u Vinkovcima zbog privremene velikosrpske okupacije velikog dijela županije i grada Vukovara. Istom nakon mirne reintegracije Hrvatskog Podunavlja preneseno je 29. svibnja 1998. g. njezino sjedište u Vukovar gdje je i sjedište Vukovarsko-srijemske županije. Posljedice agresije i ratnih razaranja u Vukovaru i na području Vukovarsko-srijemske županije, zastarjela tehnologija, srušeni i oštećeni kapaciteti, izgubljeno određeno ranije tržište, način rada, proizvodna (ne)efikasnost, privatizacija i slično imali su veliki utjecaj na gospodarstvo.  No, usprkos tim i sličnim problemima Vukovarsko-srijemska županija ima dobre prirodne resurse i ljude koji mogu i hoće dati dobre gospodarske rezultate.

Hrvatska gospodarska komora svojim članicama nudi čitav niz informacija, baza podataka, poduzetničkih edukacija, pravno savjetovanje, pomoć u pronalasku poslovnih partnera, sufinancira nastupe na sajmovima, nudi informacije o izvorima financiranja poduzetnika te savjetuje pri apliciranju za EU sredstva. Obavještava poduzetnike o međunarodnim natječajima. Od novih usluga ističu se: Besplatno porezno savjetovanje, Katalog hrvatskih proizvoda, Vaučeri za besplatno učitavanje pročišćenih tekstova zakona, Vaučer Moj EU projekt i drugi.

Djelujući unutar komorskih udruženja i strukovnih grupa  gospodarstvenici mogu utjecati na izmjenu propisa, komorski kontakti su potpora kod lokalnih razvojnih agencija, razvojnih banaka, drugih državnih institucija, preporuka komercijalnoj banci ili pri javnoj nabavi poslova, u zemlji ili inozemstvu. Komora poznaje uvjete poslovanja na svim stranim tržištima i umrežena je s gospodarskim asocijacijama diljem svijeta.

Tamo gdje opća politika, kao ni udruge koje zastupaju samo određeni segment gospodarstva ili manji broj gospodarskih subjekata ne mogu promovirati nacionalne gospodarske interese, može Hrvatska gospodarska komora. Primjerice putem akcija "Kupujmo hrvatsko", „BeCroative“, „Drvo je prvo“, „Vrijedne ruke“, te dodjeljivanjem znakova "Hrvatska kvaliteta" i "Izvorno hrvatsko".

 Članovi gospodarskog vijeće ŽK Vukovar u mandatu 2018-2022

IME I PREZIME  TVRTKA
Miroslav Knežević Arator d.o.o.
Gordana Odor Borovo d.d.
Robert Šimleša Čazmatrans Vukovar d.o.o.
Vladimir Bataković Spačva d.d. 
Dražen Ivezić Dilj d.o.o.
Domagoj Franić Vinka  plus d.d.
Antonijo Kraljević Iločki podrumi d.d.
Vladimir Raguž Vinkoprom d.o.o.
Ivan Rimac Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o.
Miroslav Šaravanja Sokol d.o.o.
Goran Miličević Vupik plus d.o.o.

 

Članovi Skupštine HGK sa područja Vukovarsko srijemske županije za razdoblje 2020-2024

IME I PREZIME  TVRTKA
Domagoj Franić Vinka plus d.d.
Miroslav Šaravanja Sokol d.o.o.
Mario Špoljar Akord d.o.o.