Vrijeme održavanja: 22.10.2019.

Objavljeno: 10. 10. 2019. , Ažurirano: 10. 10. 2019.

U HGK – Županijske komore Vukovar (Vukovar, Zmajeva 1) u utorak, 22. listopada, u 11 sati održat će se 5. sjednica gospodarskog vijeća ŽK Vukovar sa sljedećim dnevnim redom:

  1. Županije- razvojna raznolikost i gospodarski potencijali – Zvonimir Savić, direktor Sektora za financijske institucije i ekonomske analize HGK
  2. Digitalna komora – Nove usluge za članice HGK, Marina Maslać-Popadić, stručna suradnica – edukatorica za usluge Digitalne komore u Županijskoj komori Vukovar
  3. Odluka o dodjeli priznanja najuspješnijim tvrtkama Vukovarsko-srijemske županije za 2018. godinu
  4. Razno.