Vrijeme održavanja: 19.03.2019.

Objavljeno: 13. 03. 2019. , Ažurirano: 20. 03. 2019.

U utorak, 19. ožujka, održana je treća proširena sjednica Gospodarskog vijeća ŽK Vukovar kojoj su prisustvovali predstavnici tvrtki i institucija Vukovarsko-srijemske županije.

Direktor Sektora za financijske institucije i ekonomske analize HGK Zvonimir Savić ukratko je predstavio trendove po županijama, s posebnim osvrtom na slavonske županije te je govorio o dosadašnjim rezultatima projekta Slavonija, Baranja i Srijem. Projekt je pokrenut kako bi se osiguralo 18,75 milijardi kuna iz EU fondova isključivo za projekte na području pet slavonskih županija. Od listopada 2016. do 31. prosinca 2018. u sklopu Projekta ugovoreno je 8,7 milijardi kuna, odnosno 46,5% ciljanog iznosa. Iznos bespovratnih ugovorenih sredstava za Vukovarsko-srijemsku županiju iznosi 2,3 milijarde kuna.

Pet najvećih ugovorenih projekata u 2018. godini u sklopu projekta Slavonija, Baranja i Srijem su: Nadogradnja i elektrifikacija postojeće željezničke pruge od značaja za međunarodni promet M601; Vukovar – Vinkovci, Arheološki park Vučedol, Izgradnja nadvožnjaka Duga ulica – Borinačka ulica i prilazne prometnice u gradu Vinkovcima, Izgradnja obilaznice Petrijevaca te projekt Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama u koji je uključen Klinički bolnički centar Osijek.

Također, važno je naglasiti kako slavonske županije po stanovniku (izuzev Brodsko-posavske županije koja ponešto zaostaje) koriste intenzivnije fondove EU od ostalih županija, a promjenom NUTS regija na četiri statističke regije dodatno će intenzivirati korištenje EU sredstava. Naime, ovaj zahtjev već je poslan Eurostatu, a navedenom promjenom u svim županijama bi došlo do povećanja intenziteta regionalnih potpora za poduzetnike za 10-25 postotnih bodova. Najveći dobitnici bile bi županije na području Slavonije i Baranje kod kojih bi razina regionalnih potpora rasla za 25 postotnih bodova u odnosu na sadašnje stanje (povećanje maksimalnog intenziteta regionalnih potpora sa sadašnjih 25% na 50% za velika, odnosno s 35% na 60% za srednja te s 45% na 70% za mala poduzeća).

2019-3gv vukovar5.JPGZvonimir Savić; Izvor: HGK

Savjetnik predsjednika HGK i voditelj Službe za obrazovanje, kvalitetu i informacijsku sigurnost HGK Petar Mišević govorio je o obvezama pravnih i fizičkih osoba u primjeni Opće uredbe o zaštiti podataka – GDPR koja se u Republici Hrvatskoj primjenjuje od 25. svibnja 2018. godine. Opća uredba o zaštiti podataka ili GDPR odnosi se na sve subjekte (tvrtke, razne udruge, nevladine organizacije i javna tijela) koji se bave obradom podataka u komercijalne svrhe. Kada se podatci koriste u svrhu za koju nisu prikupljani, potrebno je tražiti privolu ispitanika, a kada prestane svrha njihova prikupljanja, valja ih uništiti. Subjekti koji nisu usklađeni s GDPR-om mogu se suočiti s rigoroznim novčanim kaznama koje iznose do 4% ostvarenoga godišnjeg prihoda ili do 20 milijuna eura, ovisno o tome koji je iznos veći.

2019-3gv vukovar6.JPGPetar Mišević; Izvor: HGK

Na samom kraju, predsjednica ŽK Vukovar Vinka Ivanković pozvala je nazočne tvrtke da koriste sredstva iz natječaja Znakovi kvalitete koja iznose 7,5 milijuna kuna. Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem trajno otvorenog Poziva s rokom za podnošenje do 29. lipnja 2020. godine odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava. Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 75.000,00 kuna, a maksimalni intenzitet potpore koja se može dodijeliti iznosi 100 posto. Dodijeljenim bespovratnim sredstvima vaučerima sufinancirat će se projektne aktivnosti koje se odnose na ostvarivanje prava uporabe znakova kvalitete Hrvatska kvaliteta i Izvorno hrvatsko.

2019-3gv vukovar3.JPGMarijana Grubišić, Jasna Kolar, Ivan Marijanović, Vinka Ivanković, Petar Mišević; Izvor: HGK