Vrijeme održavanja: 24.11.2016. - 25.11.2016.

Objavljeno: 28. 11. 2016. , Ažurirano: 05. 12. 2016.

Hrvatska je gospodarska komora u Vukovaru organizirala 12. Međunarodni gospodarsko-znanstveni Skup o akvakulturi. Domaći i inozemni stručnjaci i gospodarstvenici raspravljali su o stanju u hrvatskoj akvakulturi te o mogućnostima i planovima za povećanje proizvodnje. Predsjednik Udruženja ribarstva i prerade ribe pri HGK Milan Božić rekao je da se, nakon niza godina punih problema u slatkovodnom i morskom ribarstvu, u posljednjih nekoliko problemi rješavaju, što je dovelo do rasta proizvodnje ribe.

Istaknuli su da će se ove godine u Hrvatskoj proizvesti oko 4.800 tona slatkovodne ribe, što je značajno povećanje u samo nekoliko godina, ali su napomenuli i da je prije rata hrvatska proizvodnja iznosila oko 15.000 tona slatkovodne ribe, i to s kapacitetima kojima raspolažemo i danas. U morskom uzgoju godišnje proizvedemo oko 10.000 tona orade i brancina, što također najvećim dijelom odlazi u izvoz.

Skup je donio informaciju i o tome da se po glavi stanovnika u Hrvatskoj godišnje potroši oko devet kilograma ribe, dok u isto vrijeme taj prosjek u EU iznosi oko 20 kilograma po stanovniku. S obzirom na to da države EU zadovoljavaju samo 35 posto potreba za ribom iz vlastite proizvodnje, hrvatska akvakultura bi u slučaju povećanja proizvodnje mogla plasirati svoje proizvode na tržište EU.

vukovar-12MGZSA-3.jpg

Sudionici 12. MGZSA; Izvor: HGK

Božić je također naznačio da je tijekom proteklih nekoliko godina suradnjom Udruženja ribarstva i prerade ribe, uzgajivača i državne administracije riješen niz problema koji su otežavali proizvodnju ribe. Zajedničkim radom stvaraju se preduvjeti za dalji rast proizvodnje, a optimistični trebamo biti jer Hrvatska iz EU fondova, u periodu od 2014. do 2020. (2023.) godine, na raspolaganju ima 350 milijuna eura i veliku priliku za povećanje proizvodnje ribe i proizvoda akvakulture koje najvećim dijelom može izvoziti na tržište EU.

Skup je promicao suradnju s međunarodnom organizacijom za unaprjeđenje i promociju akvakulture Eurofish iz Kopenhagena. Eurofish je na engleski jezik preveo knjigu Hranidba riba, autora Ivana Boguta i suradnika te je tako omogućio da se ovo enciklopedijsko djelo može koristiti kao stručna literatura uzgajivačima, ali i udžbenik školske odnosno fakultetske razine, dostupan u elektroničkom, a kasnije i tiskanom obliku.

vukovar-12MGZSA-2.jpg

Ekatarina Tribilustova; Izvor: HGK

Također su preveli, na hrvatski jezik, vodič Recirkulacijska akvakultura - Uvod u nove ekološki prihvatljive i visokoproduktivne zatvorene sustave za uzgoj ribe, namijenjen zainteresiranima za ovu vrstu uzgoja, kojom uzgajivači na malom prostoru, u intenzivnoj proizvodnji i kontroliranim uvjetima, mogu postići visoke proizvodne rezultate. Ova vrsta proizvodnje bi mogla biti posebno zanimljiva u kontinentalnom dijelu Hrvatske, a moguće ju je financirati iz EU Fonda za pomorstvo i ribarstvo.