Vrijeme održavanja: 11.10.2016.

Objavljeno: 31. 08. 2016. , Ažurirano: 14. 09. 2016.

ŽK Virovitica, u suradnji s tvrtkom Lureti j. d. o. o., organizira seminar Izrada dokumentacije za nadmetanje u smislu prijedloga novog zakonodavnog okvira i usklađivanje s odredbama Direktive; primjena ESPD obrasca u dokumentaciji za nadmetanje.
Seminar će se održati u utorak, 11. listopada, u 9 sati u ŽK Virovitica.

Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi (ESPD) službena je izjava gospodarskog subjekta te služi kao prethodni dokaz u postupku javne nabave koji se daje umjesto potvrda koje izdaju tijela javne vlasti ili treće strane i upotrebljava se u postupcima javne nabave.

Predavač na seminaru bit će Katarina Depope Radman, nacionalna stručnjakinja za javnu nabavu, akreditirana provoditeljica projekta u dijelu pripreme, provedbe i ostvarenja postupka javne nabave, trenerica i specijalistica u sustavu javne nabave.


Seminar je dio programa redovitog usavršavanja, nosi osam bodova te, uz povećanje kompetencija polaznika, omogućuje polaznicima obnavljanje certifikata u skladu s Pravilnikom o izobrazbi u području javne nabave (NN 06/2012 i 125/14).


Naknada za sudjelovanje:

Članice HGK – 600 kuna, svaki sljedeći polaznik iz iste tvrtke 500 kuna

Nečlanice HGK – 700 kuna, svaki sljedeći polaznik iz iste tvrtke 600 kuna

Uz prijavu je potrebno priložiti i potvrdu o uplaćenoj kotizaciji.

Program i prijavnica nalaze se u pratećim dokumentima.