Vrijeme održavanja: 03.06.2019.

Objavljeno: 03. 06. 2019. , Ažurirano: 03. 06. 2019.

U HGK – Županijskoj komori Virovitica, pod predsjedanjem Rajka Stilinovića, direktora Crominga d.o.o. iz Pitomače i predsjednika Strukovne grupe, 3. lipnja održana je 48. sjednica Strukovne grupe graditeljstva i projektiranja.

Sjednici su, uz članove Strukovne grupe, prisustvovale i Zorica Hegedušić, pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša Virovitičko-podravske županije i Vedrana Pocrnić Golub, stručna suradnica Upravnog odjela za komunalne poslove, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Virovitice.

Prisutnima je Milan Vanđura, samostalni savjetnik HGK – Županijske komore Virovitica, prezentirao najosnovnije i aktualne pokazatelje u sektoru graditeljstva Hrvatske i Virovitičko-podravske županije.

Udio graditeljstva u bruto društvenom proizvodu Hrvatske je 4,5 posto, a u 2017. godini ukupni prihodi su bili 43,5 mlrd. kuna, te su iznosili 75 posto u odnosu na prihode graditeljstva Hrvatske u 2007. godini. Od 2012. do 2017. godine je evidentan oporavak graditeljstva RH s trendom povećanja ukupnih prihoda. Vrijednost izvršenih radova za prvih šest mjeseci 2018. godine iznosila je 10,5 mlrd. kuna. Ukupan broj izdanih građevinskih dozvola od siječnja do lipnja 2018. godine je bio 4.450, a broj zaposlenih u lipnju 2018. u RH je bio 76.632 djelatnika. U graditeljstvu Virovitičko-podravske županije ukupan prihod u 2017. godini je bio 223,3 mil. kuna, što je bilo 5,26 posto u odnosu na sveukupno ostvareni županijski prihod od 4,3 mlrd. kuna. Ostvareni prihod u graditeljstvu Virovitičko-podravske županije čini 0,51 posto ostvarenog prihoda graditeljstva Hrvatske. Prosječna mjesečna neto plaća u 2017. godini u graditeljstvu Virovitičko-podravske županije bila je 3.870 kuna, što je 77,7 posto prema prosječnoj neto plaći u Virovitičko-podravskoj županiji. Istovremeno je županijska neto plaća bila 83,2 posto prema prosječnoj neto plaći Hrvatske. Ukupna vrijednost građevinskih radova u Virovitičko-podravskoj županiji bila je 1,1 posto prema sveukupnoj vrijednosti građevinskih radova u Hrvatskoj. Broj od 661 zaposlenog (od čega 572 u graditeljstvu, a 89 u djelatnosti projektiranja), čini 0,8 posto prema broju zaposlenih u graditeljstvu Hrvatske, prema broju zaposlenih od 76.632. Nakon prezentiranih pokazatelja i danih informacija o aktualnom stanju u graditeljstvu Hrvatske i VPŽ, u raspravi su sudjelovali svi prisutni te su doneseni sljedeći zaključci:

  • Evidentan je, od 2012. godine, trend povećanja ukupnih prihoda u graditeljstvu Hrvatske, a nešto blaži rast i u VPŽ. 
  • Da bi rast u graditeljstvu bio dinamičan i konstantan, trebao bi postojati kontinuitet i pouzdanost dobivanja radova, te bi na taj način tvrtke mogle imati snažnu infrastrukturu i punu zaposlenost svojih djelatnika. Neizvjesnost oko dobivanja   posla, zapreka je razvoju tvrtki i jačanja njihove infrastrukture, jer prekapacitiranost opremom i djelatnicima, a bez zaposlenih kapaciteta, rezultira gubitcima u   poslovanju.
  • Istovremeno nema adekvatnog kadra potrebnog u graditeljstvu, a poticanje od strane tvrtki, stipendiranjem učenika za deficitarna građevna zanimanja, nije pobudilo interes mladih.
  • Nepovoljni su i izvori financiranja (pojedine banke traže za kreditne linije pokriće u omjeru 3 : 1), građevnih radova, a uz to pojedine se dobavljače mora plaćati avansno, zbog čega se predlaže da se u HBOR-u otvori posebna linija za financijsko praćenje investicija tijekom prijave na javne natječaje i u ciklusu izgradnje objekata
  • Kapaciteti županijskih tvrtki iz ove djelatnosti, nisu konkurentni za velike   aglomeracijske radove, kojih je realizacija u budućnosti izgledna na području VPŽ.
  • Predlaže se da inspekcije, po uočenim nedostacima, daju rok za otklon istih, te ako   se to ne učini, da se tek onda pristupi sankcioniranju.
  • Zakon o javnoj nabavi i dalje je neadekvatan te ga treba mijenjati.
  • Često se, zbog problema investitora, u građevne radove kreće u zimskim mjesecima, umjesto da to bude ranije u optimalnim rokovima.
  • Predlaže se da država svojim ekonomskim mjerama, kako to čini u agraru, brodogradnji, turizmu i sl., da potporu sufinanciranjem tvrtkama iz ove djelatnosti, u nabavi nove i modernizaciji postojeće opreme.

U nastavku sjednice, Zorica Hegedušić, pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša Virovitičko-podravske županije, dala je opširne informacije o primjeni u praksi nove tehničke regulative, te naglasila da će Ured biti ažuran i obavljanjem nekih novih poslova koje je prije radio investitor. 

Članovi Strukovne grupe pohvalili su rad pročelnice Zorice Hegedušić i stručnih službi Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša Virovitičko-podravske županije, kao i rad Upravnog odjela za komunalne poslove, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Virovitice, te komunalnih gradskih tvrtki, u svezi priključaka.

Dogovoreno je da se na sljedeći sastanak pozove potpredsjednica HGK za graditeljstvo, promet i veze Mirjana Čagalj, kako bi se poslovna problematika tvrtki iz ove djelatnosti najučinkovitije riješila.