ŽK Varaždin poziva na seminar Carinske odluke u okviru Carinskog zakonika Unije

HGK
Tabla VŽ
U ŽK Varaždin će se u petak, 29.rujna, u 10 sati održati seminar Carinske odluke u okviru Carinskog zakonika.

Seminar se  provodi se u sklopu programa Olakšavanje trgovine i transporta 2017., u suradnji s CroatiaPRO odborom pri Sektoru za promet i veze HGK i Carinskom upravom Ministarstva financija.

Cilj je na seminaru predstaviti nove izmjene u carinskom sustavu koje stupaju na snagu u 2017. godini. Naime, u skladu s odredbama Carinskog zakonika Unije, od 2. listopada 2017. godine uvodi se obvezna elektronička komunikacija između carinske službe i gospodarstvenika.

Konkretno, gospodarstvenici će od tog dana sve svoje zahtjeve prema carinskoj službi utemeljene na odredbama Carinskog zakonika Unije moći podnijeti isključivo elektroničkim putem.

Zato je Carinska Uprava RH pripremila aplikaciju Sustav carinskih odluka. Ta će aplikacija uskladiti postupke povezane sa zahtjevima za carinske odluke, donošenjem odluka i upravljanjem odlukama s pomoću normizacije i elektroničkog upravljanja podacima o zahtjevima i odlukama/odobrenjima diljem Unije. Sustavom će biti pokrivene nacionalne i multilateralne odluke država članica definirane Zakonom te obuhvaćene sastavnice sustava koje se razvijaju na središnjoj razini Unije i uključeno integriranje s nacionalnim sastavnicama, ako se države članice na to odluče.

Prijaviti se možete popunjavanjem prijavnog obrasca, najkasnije do 28.rujna.

Predviđeno vrijeme trajanja je 4 sata, a sudjelovanje na seminaru je besplatno.

Za sve dodatne informacije možete se javiti u HGK – Županijsku komoru Varaždin, osoba za kontakt: Tea Dodik, tel.: 042/405-405.

Kontakti

  • Županijska komora Varaždin Adresa: Petra Preradovića 17 42000 Varaždin Email: hgkvz@hgk.hr Tel: +385 42 405 405 Fax: +385 42 405 401 predsjednik: Dragutin Gložinić direktorica: Snježana Marciuš
  • Tea Dodik administrativni tajnik Tel: +385 42 405 405 Email: tdodik@hgk.hr