Vrijeme održavanja: 22.03.2019.

ŽK Varaždin i ŽK Čakovec organiziraju seminar o sastavljanju financijskih izvještaja i porezu na dobit za 2018. godinu, koji će se održati u petak, 22. ožujka, od 9 do 14 sati u ŽK Varaždin, na adresi Petra Preradovića 17 (u dvorani na III. katu).

Prvi dio seminara odnosi se na sastavljanje financijskih izvještaja, a u drugom dijelu tema je porez na dobit.

Cilj je seminara upoznati polaznike s novim standardima (MSFI 9,15) u primjeni za 2018. te standardima MSFI 16 u primjeni od 1. siječnja 2019. godine.

Program seminara nalazi se u priloženim dokumentima, a predavač na seminaru je Ivan Čevizović, ovlašteni porezni savjetnik.

Sudjelovanje je besplatno za članice HGK uz obveznu online prijavu, a zbog ograničenog prostora prijave će se zaprimati prema redoslijedu pristizanja do 21. ožujka.