DUO PACK – Praktičan pristup stvarnom znanju

DUO PACK
Županijska komora Varaždin, kao vodeći partner, započela je 1. kolovoza 2017. s provedbom projekta DUO PACK čije je financiranje odobreno u okviru prvog natječaja Interreg V-A Programa Mađarska – Hrvatska 2014. – 2020. Uz HGK – Županijsku komoru Varaždin, u projektu su dvije regionalne komore iz Mađarske – Trgovinska i industrijska komora županije Zala i Trgovinska i industrijska komora županije Somogy te HGK – Županijska komora Bjelovar, drugi hrvatski partner. Projekt traje 16 mjeseci, s proračunom od 100.113,00 eura.

ŽK Varaždin i ŽK Bjelovar prenose mađarska iskustva u dualnom obrazovanju

Konferencija Praktičan pristup stvarnom znanju koja je službeno označila početak EU projekta DUO PACK održala se 12. rujna 2017. u Kaposváru (Mađarska). HGK Županijska komora Varaždin vodeći je partner projekta uz dvije regionalne komore iz Mađarske – Trgovinsku i industrijsku komoru županije Zala i Trgovinsku i industrijsku komoru županije Somogy te HGK – Županijsku komoru Bjelovar, drugoga hrvatskog partnera. 

Osnova za prijavu projekta postojeća je shema hrvatskoga strukovnog obrazovanja s teorijom i praksom koja se dijelom provodi u školama, obrtima i poduzećima i koja, uz pozitivne iznimke, ne zadovoljava sadašnje potrebe tržišta rada i ne izlazi u susret mladima, naročito u dijelu Hrvatske koji je izrazito proizvodno orijentiran. Gospodarske komore u Mađarskoj od 2011. godine aktivno koordiniraju dualno obrazovanje tako da učenicima osiguravaju kvalitetna mjesta za naukovanje u mađarskim poduzećima. HGK – Županijska komora Varaždin je na osnovi dugogodišnje suradnje s Industrijskom i trgovinskom komorom županije Zala osmislila projekt čije je financiranje odobreno u okviru prvog natječaja Interreg V-A Programa Mađarska – Hrvatska 2014. – 2020. Okosnicu projekta čini razmjena dobrih praksi i iskustava projektnih partnera – regionalnih gospodarskih komora i njihovih potpornih institucija – srednjih strukovnih škola, mađarskih centara za strukovno naukovanje te donositelja odluka iz područja obrazovanja da se upozori na važnost i potrebu stjecanja stručnih kompetencija u realnim uvjetima, dakle, u poduzećima, i to učenjem temeljenom na radu. Poboljšanjem komunikacije između obrazovnih institucija, donositelja odluka i ključnih sudionika projekta – regionalnih gospodarskih komora i poduzetnika, na temelju iskustava mađarske gospodarske komore kao koordinatora u mađarskom sustavu dualnog obrazovanja, nastojat će se utjecati na poboljšanje zapošljivosti mladih, smanjenje nerazmjera ponude i potražnje na tržištu rada radi poticanja i jačanja gospodarske aktvnosti.

U aktivnostima koje slijede predstavnici komora, nastavno osoblje i donositelji odluka u području obrazovanja sudjelovat će na brojnim stručnim događajima – sajmovima poslova, okruglim stolovima, studijskim putovanjima i konferencijama, uz sudjelovanje mađarskih i hrvatskih stručnjaka iz područja srednjega strukovnog obrazovanja te će zajednički pridonijeti izradi finalne studije kao kompilacije prijedloga i pozitivnih mišljenja s preporukama za što bolju iskoristivost potencijala za učenje, temeljeno na radu u prekograničnom području.

DUO PACK SUDIONICI.JPG

DUO PACK sudionici; Izvor: HGK

Contacts

  • Županijska komora Varaždin Adresa: Petra Preradovića 17 42000 Varaždin Email: hgkvz@hgk.hr Tel: +385 42 405 405 Fax: +385 42 405 401 predsjednik: Dragutin Gložinić direktorica: Snježana Marciuš
  • Božica Šantek Senior Expert Associate Tel: +385 42 405 460 Email: bsantek@hgk.hr