DUO PACK - Praktičan pristup stvarnom znanju

HGK
Županijska komora Varaždin, kao vodeći partner, započela je 1. kolovoza 2017. s provedbom projekta DUO PACK čije je financiranje odobreno u okviru prvog natječaja Interreg V-A Programa Mađarska – Hrvatska 2014. – 2020. Uz HGK Županijsku komoru Varaždin u projektu su dvije regionalne komore iz Mađarske – Trgovinska i industrijska komora županije Zala i Trgovinska i industrijska komora županije Somogy te HGK Županijska komora Bjelovar, drugi hrvatski partner. Projekt traje 16 mjeseci s proračunom od 100.113,00 EUR.

ŽK Varaždin i ŽK Bjelovar prenose mađarska iskustva u dualnom obrazovanju 

Konferencija „Praktičan pristup stvarnom znanju“ koja je službeno označila početak EU projekta DUO PACK održala se 12. rujna 2017. u Kaposváru (Mađarska). HGK Županijska komora Varaždin vodeći je partner projekta uz dvije regionalne komore iz Mađarske – Trgovinsku i industrijsku komoru županije Zala i Trgovinsku i industrijsku komoru županije Somogy te HGK Županijsku komoru Bjelovar, drugoga hrvatskog partnera. 

Osnova za prijavu projekta postojeća je schema hrvatskoga strukovnog obrazovanja s teorijom i praksom koja se dijelom provodi u školama, obrtima i poduzećima i koja, uz pozitivne iznimke, ne zadovoljava sadašnje potrebe tržišta rada i ne izlazi u susret mladima, naročito u dijelu Hrvatske koji je izrazito proizvodno orijentiran. Gospodarske komore u Mađarskoj od 2011. godine aktivno koordiniraju dualno obrazovanje na način da učenicima osiguravaju kvalitetna mjesta za naukovanje u mađarskim poduzećima. HGK Županijska komora Varaždin je na osnovi dugogodišnje suradnje s Industrijskom i trgovinskom komorom županije Zala osmislila projekt čije je financiranje odobreno u okviru prvog natječaja Interreg V-A Programa Mađarska – Hrvatska 2014. – 2020. Okosnicu projekta čini razmjena dobrih praksi i iskustava između projektnih partnera – regionalnih gospodarskih komora i njihovih potpornih institucija – srednjih strukovnih škola, mađarskih centara za strukovno naukovanje te donositelja odluka iz područja obrazovanja s ciljem da se ukaže na važnost i potrebu stjecanja stručnih kompetencija u realnim uvjetima, dakle, u poduzećima i to putem učenja temeljenog na radu. Kroz poboljšanje komunikacije između obrazovnih institucija, donositelja odluka i ključnih dionika projekta – regionalnih gospodarskih komora i poduzetnika, a temeljem iskustava mađarske gospodarske komore kao koordinatora u mađarskom sustavu dualnog obrazovanja, nastojat će se utjecati na poboljšanje zapošljivosti mladih, smanjenje nesrazmjera između ponude i potražnje na tržištu rada, a u svrhu poticanja i jačanja gospodarske aktvnosti.

U aktivnostima koje slijede predstvanici komora, nastavno osoblje i donositelji odluka u području obrazovanja sudjelovat će  na brojnim stručnim događajima – sajmovima poslova, okruglim stolovima, studijskim putovanjima i konferencijom uz sudjelovanje mađarskih i hrvatskih eksperata iz područja srednjega strukovnog obrazovanja, te će zajednički doprinieti izradi finalne studije kao kompilacije prijedloga i pozitivnih mišljenja s preporukama za što bolju iskoristivosti potencijala za učenje temeljeno na radu u prekograničnom području. 

 DUO PACK SUDIONICI.JPG

 

Radionica „Dualno obrazovanje – mađarska iskustva“ održana u ŽK Varaždin

U ŽK Varaždin, 27. studenoga 2017.g. održana je 1. radionica u okviru projekta DUO PACK pod  nazivom

Predstavljeni su sustavi strukovnog obrazovanja, metode njihove primjene, te specifičnosti i razlike u dvjema pograničnim regijama.

Radionica je obuhvatila ishode učenja, razinu znanja i kompetencije učenika u sustavu strukovnog obrazovanja, mjesto i trajanje učeničke prakse, metodološki pristup, mentorstvo te obrazovne standarde u obje zemlje i njihovu usklađenost sa standardima EU-a. Također su naglašene prepreke koje otežavaju povezanost strukovnog obrazovanja s regionalnim tržištem rada.

Na radionici su sudjelovali mađarski partneri iz županija Zala i Somogy, a s hrvatske strane – stručno nastavno osoblje, donositelji odluka u području strukovnog obrazovanja, ravnatelji strukovnih škola, predstavnik Regionalnog zavoda za zapošljavanje, te predstavnici  ŽK Varaždin, mađarski i hrvatski stručnjaci iz područja strukovnog obrazovanja.

1. radionica DUO PACK.jpg

1. radionica DUO PACK; Izvor: ; Snimio: .

 

DUO PACK projekt predstavljen i na Sajmu poslova u Varaždinu

 

HGK Županijska komora Varaždin predstavila je projekt „DUO PACK – Praktičan pristup stvarnome znanju“ na 11. Sajmu poslova u Varaždinu.

 Postojeći sustav hrvatskoga strukovnog obrazovanja s teorijom i praksom koja se dijelom provodi u školama, obrtima i poduzećima, uz pozitivne iznimke, ne zadovoljava sadašnje potrebe tržišta rada, naročito u izrazito proizvodno orijentiranoj Varaždinskoj županiji. HGK Županijska komora Varaždina ovim projektom, u koji su uključene i Županijska komora Bjelovar te dvije regionalne komore iz Mađarske – Trgovinska i industrijska komora Županije Zala i Trgovinska i industrijska komora Županije Somogy, želi poboljšati komunikacije između obrazovnih institucija, donositelja odluka i ključnih dionika projekta – regionalnih gospodarskih komora i poduzetnika, a temeljem iskustava mađarske gospodarske komore kao koordinatora u mađarskom sustavu dualnog obrazovanja.

Mađarski partneri s hrvatskim kolegama imali su mogućnost upoznati hrvatski sustav strukovnog obrazovanja i način promocije strukovnih zanimanja, prikupljanja informacija i usklađivanja ponude i potražnje na tržištu rada. Gospodarske komore u Mađarskoj od 2011. godine aktivno koordiniraju dualno obrazovanje na način da učenicima osiguravaju kvalitetna mjesta za naukovanje u mađarskim poduzećima.

Okosnicu projekta DUO PACK čini razmjena dobrih praksi i iskustava između projektnih partnera – regionalnih gospodarskih komora i njihovih potpornih institucija – srednjih strukovnih škola, mađarskih centara za strukovno naukovanje te donositelja odluka iz područja obrazovanja, s ciljem da se ukaže na važnost i potrebu stjecanja stručnih kompetencija u realnim uvjetima, dakle, u poduzećima i to putem učenja temeljenog na radu.

SAJAM POSLOVA.jpg

Sajam poslova- sudionici; Izvor: ; Snimio: .

 

Dvodnevno studijsko putovanje u okviru projekta DUO PACK održalo se u Varaždinu i Bjelovaru. Sudionici – nastavnici i stručno osoblje srednjih strukovnih škola i Centara za strukovno obrazovnje iz mađarskih županija Zala i Somogy imali su mogućnost upoznati i usporediti hrvatski i mađarski sustav strukovnog obrazovanja, primjere najbolje prakse u obje hrvatske županije tijekom posjete tvrtkama Inoxmont-VS d.o.o. iz Ludbrega, Hittner d.o.o. iz Bjelovara, te Strojarskoj i prometnoj školi iz Varaždina te Obrtničkoj školi iz Bjelovara.

 Inoxmont-VS doo.jpg

Inoxmont-VS doo; Izvor: ; Snimio: .

Strojarska i prometna škola Varaždin.jpg

Strojarska i prometna škola Varaždin; Izvor: ; Snimio: .

Hittner doo Bjelovar.jpg

Hittner doo Bjelovar; Izvor: ; Snimio: .

Obrtnička škola Bjelovar.jpg

Obrtnička škola Bjelovar; Izvor: ; Snimio: .

 

U četvrtak, 7. lipnja 2018. u ŽK Varaždin održana je radionica za nastavnike i profesore varaždinskih srednjih strukovnih škola, ali i sve zainteresirane uključene u sustav strukovnog obrazovanja. Mađarski i hrvatski stručnjaci prezentirali su važnost praktične nastave, interkacije nastavnika, mentora i učenika, uključivanja tvrtki u proces učenja te svladavanja vještina i znanja prijeko potrebnih za rad u struci, kao i primjere najbolje prakse.

 2 radionica.jpg

2. radionica DUO PACK; Izvor: ; Snimio: .

   

Kontakti

  • Županijska komora Varaždin Adresa: Petra Preradovića 17 42000 Varaždin Email: hgkvz@hgk.hr Tel: +385 42 405 405 Fax: +385 42 405 401 predsjednik: Dragutin Gložinić direktorica: Snježana Marciuš
  • Božica Šantek viša stručna suradnica Tel: +385 42 405 460 Email: bsantek@hgk.hr