Članice Udruženja turističkih brodara su trgovačka društva koja kao glavnu djelatnost ili jednu od ostalih registriranih djelatnosti, sukladno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007.– NKD 2007., imaju: 

H50.10 Pomorski i obalni prijevoz putnika

Udruženje turističkih brodara obuhvaća sljedeće grupacije:

  • Grupacija brodova na višednevnim putovanjima (predsjednik Ante Rakuljić, O.R.S.A.B. d.o.o.)
  • Grupacija brodica i brodova na jednodnevnim putovanjima (predsjednik Miro Šangulin, Šangulin d.o.o.)
  • Grupacija jahti sa profesionalnom posadom (predsjednik Jere Gačina, Gaćina Adriatic Charter d.o.o.)

 

Predsjednik Udruženja: Ante Rakuljić, O.R.S.A.B. d.o.o.

Zamjenici predsjednika: 

Miro Šangulin, Šangulin d.o.o.

Jere Gaćina, Gaćina Adriatic Charter d.o.o.

Poslovni tajnik: Nataša Bušić, ŽK Split