Strukovna grupacija putničkih agencija ŽK Split


Strukovna grupacija putničkih agencija osnovana je 03.lipnja 2016.g. s ciljem unapređivanja rada i poslovanja putničkih agencija, strukovnog povezivanja za potrebe rješavanja aktualne problematike, prezentiranja i zastupanja usaglašenih stavova prema resornim ministarstvima i institucijama, te  promidžbenih aktivnosti na pružanju i unapređenju kvalitete usluga u turizmu na regionalnom i nacionalnom nivou.

Članice Strukovne grupacije su članice HGK koje posluju na području Splitsko dalmatinske županije, a kojima je pretežita djelatnost, prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti iz 2007:
N 79 Putničke agencija, organizatori putovanja (touroperatori) i ostale rezervacijske usluge
79.1 djelatnosti putničkih agencija i organizatora putovanja (touroperatora)
79.9 Ostale rezervacijske usluge i djelatnosti povezane s njima

 Strukovna grupacija putničkih agencija ŽK Split.jpg

Grupacijom predsjeda direktor tvrtke Shuttle d.o.o., Dragan Kostadinović, a zamjenik je Jurica Glavina, direktor tvrtke Eklata d.o.o.

Poslovna tajnica Grupacije je Nataša Bušić, viša stručna savjetnica Županijske komore Split.

Kontakti:
Dragan Kostadinović, predsjednik, dragan@shuttle.hr
Jurica Glavina, zamjenik predsjednika; jurica.glavina@eklata.com
Nataša Bušić, poslovna tajnica; 021/321 118; nbusic@hgk.hr

13.jpg