Strukovna grupacija putničkih agencija ŽK Split


Strukovna grupacija putničkih agencija osnovana je 03.lipnja 2016.g. s ciljem unapređivanja rada i poslovanja putničkih agencija, strukovnog povezivanja za potrebe rješavanja aktualne problematike, prezentiranja i zastupanja usaglašenih stavova prema resornim ministarstvima i institucijama, te  promidžbenih aktivnosti na pružanju i unapređenju kvalitete usluga u turizmu na regionalnom i nacionalnom nivou.

 Strukovna grupacija putničkih agencija ŽK Split.jpg

Članice Strukovne grupacije su članice HGK koje posluju na području Splitsko dalmatinske županije, a kojima je pretežita djelatnost, prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti iz 2007:

  • N 79 Putničke agencija, organizatori putovanja (touroperatori) i ostale rezervacijske usluge
  • 79.1 djelatnosti putničkih agencija i organizatora putovanja (touroperatora).
  • 79.9 Ostale rezervacijske usluge i djelatnosti povezane s njima

 

Grupacijom predsjeda direktor tvrtke Shuttle d.o.o., Dragan Kostadinović, a zamjenik je Jurica Glavina, direktor tvrtke Eklata d.o.o.

Članovi vijeća ove Grupacije su: Josip Sedlar, Redono d.o.o., Dunja Kadrić, Omnivia DMC, Vedran Cvitanić, Soul Travel d.o.o., Ivana Sičenica, Almissa-Larus d.o.o., Igor Popović, Adriagate d.o.o., Robert Bralić, Ventula Travel d.o.o., Marijana Andrijašević, Given2Fly adventures, Marijana Joka Restović, Authentica d.o.o.

Poslovna tajnica Grupacije je Nataša Bušić iz Odsjeka za turizam ŽK Split.

13.jpg