Strukovna grupacija otpremnika


Strukovna grupacija međunarodnih otpremnika je oblik strukovnog povezivanja i organiziranja članica Komore na razini Splitsko-dalmatinske županije, radi unaprjeđivanja rada i poslovanja članica Komore koje obavljaju djelatnost otpremništva.

Prema Odluci o strukovnim udruženjima u Hrvatskoj gospodarskoj komori, grupaciju međunarodnih otpremnika čine članice Komore koje su prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD 2007) kod Državnog zavoda za statistiku razvrstane u područje H - Prijevoz i skladištenje, razred 52.29 - Ostale prateće djelatnosti u prijevozu.

Kroz rad Strukovne grupacije članovima je omogućena promidžba, zastupanje gospodarske grane prema nadležnim institucijama, zaštita interesa, bolja informiranost i osiguravanje edukacije potrebne za provedbu njihovog poslovanja.

  • Predsjednik: Igor Vojković, Jadranšped d.o.o.
  • Zamjenik predsjednika: Siniša Miličević, Primal-cargo d.o.o.