Strukovna grupacija marikultura i ribarstvo


Strukovna grupacija marikultura i ribarstvo djeluje unutar Klastera Marikultura kroz rad 3 grupacije; uzgajivači tune, uzgajivači bijele ribe i uzgajivači školjaka te okuplja cca 90% svih hrvatskih subjekata u marikulturi, sukladno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2007. :

A 03.21 Morska akvakultura

C 10.21 Prerada i konzerviranje riba, rakova i školjki

 

Predsjednik: Kristijan Zanki, dipl. ing., Sardina d.o.o. Postira, tel: +385 21 63 22 36

 

- Sjednica Grupacije uzgajivača bijele ribe