Strukovna grupacija cestovnog teretnog prometa


Strukovna skupina cestovnog teretnog prometa Komore Split djeluje kao dio Udruženja cestovnog prometa Hrvatske gospodarske komore. Strukovna grupacija cestovnog teretnog prometa Komore Split okuplja prijevoznike iz tog sektora na području Splitsko-dalmatinske županije. Naglasak u radu stavila je na daljnji razvitak te djelatnosti, posebice njezino reguliranje kroz prateće zakone: Zakon o cestovnom prometu i Zakon o sigurnosti u prometu. U pogledu toga, Strukovna grupacija cestovnog teretnog prometa, putem resornog Udruženja pri HGK-u, a temeljem iskustava iz gospodarske prakse, želi utjecati na donošenje zakonske regulative, dajući primjedbe i prijedloge resornom ministarstvu u fazi izrade pratećih zakona. Osnovne zadaće te strukovne grupacije koje proizlaze iz programa njezinog rada su: unaprjeđenje kvalitete ukupnog voznog parka; daljnje prilagođavanje obrazovnog sustava potrebama prijevozničkog sektora; reguliranje licenciranja novih prijevoznika; rješavanje pitanja nelojalne konkurencije; usklađivanje poslovanja s Kodeksom, te druge zadaće temeljene na aktualnoj problematici struke. 

  •  Predsjednik: Ivan Knezović, Mik transport d.o.o. 
  •  Zamjenik predsjednika: Jakov Juginović, Složna braća d.o.o.
  • Poslovni tajnik: Ana Landek

Sastanak Strukovne grupacije cestovnog teretnog prometa ŽK Split