karta županije. s označenih 9 gospodarskih zona.jpg

Izvor: HGK ŽK Split

 

1. PODUZETNIČKA ZONA BRISTOVAČA – TRIŠTENICA PRIMORSKI DOLAC

Općina Primorski Dolac nalazi se na krajnjem zapadnom dijelu Splitsko-dalmatinske županije, u zaleđu gradova Kaštela i Trogira. Gospodarska zona Bristovaća-Trištenica planirana je kao zona mješovite namjene u kojoj se uz gospodarske sadržaje mogu graditi i prateći sadržaji, kao što su:  radni pogoni, servisi, skladišta, poslovni prostori, ugostiteljstvo i turizam, šport, zelene površine, otvorena javna parkirališta, prometne i komunalne građevine.

BRISTOVAČA – TRIŠTENICA, PRIMORSKI DOLAC.jpg

 2. PODUZETNIČKA ZONA ZLOPOLJE, VIS

 

ZLOPOLJE, VIS.jpg

 

3. PODUZETNIČKA ZONA ČAPORICE – TRILJ

Grad Trilj udaljen je svega 30 km od Splita i važno je sjecište prometnica koje povezuju sjever i jug zemlje te susjednu BiH. Zona se nalazi na povoljnom položaju neposredno uz državne ceste D-60 Brnaze-Imotski-granica BiH, te čvorište Bisko autoceste A1 Zagreb-Split-Ploče.

ČAPORICE, TRILJ.jpg

 

 4. PODUZETNIČKA ZONA PODI – zapad – DUGOPOLJE

Okosnicu gospodarskog razvitka Općine Dugopolje čini gospodarska zona. Izgradnja zone doprinijela je svekolikom prosperitetu općine. Po indeksu razvijenosti Općina Dugopolje nalazi se na prvom mjestu u Hrvatskoj (indeks 282,90%).

podi-zapad-dugopolje.jpg

 

 5. PODUZETNIČKA ZONA KOSORE – VRLIKA

Grad Vrlika smješten je na najsjevernijem dijelu Splitsko – dalmatinske županije, 75 km od Splita neposredno uz državnu cestu (D-1) Split-Zagreb. Danas u sklopu zone posluju dvije punionice vode, moderan pogon za preradu kamena iz obližnjeg kamenoloma i dr.

 

KOSORE, VRLIKA.jpg

6. PODUZETNIČKA ZONA KUKUZOVAC - SINJ

U strateškim razvojnim i prostorno planskim dokumentima Grada Sinja, kapitalni projekt u području ostvarivanja uvjeta za gospodarski razvitak grada je Gospodarska zona Kukuzovac, 10 km od čvora Dugopolje na auto cesti A1 Zagreb-Split na površini od 156 ha izvanredno povoljnog terena za ovu namjenu.

kukuzovac-sinj.jpg

 

7. PODUZETNIČKA ZONA RAVČA - VRGORAC

 ravča.jpg

8. PODUZETNIČKA ZONA RATAC - POSTIRA

Ratac.jpg

9. PODUZETNIČKA ZONA ŽEDNO DRAGE - SUPETAR

supetar zona.jpg