Javne ovlasti


ŽK Split provodi sljedeće, zakonom i aktima HGK, dodijeljene ovlasti:

 • Izdavanje ATA karneta
  ŽK Split izdaje ATA karnete koji se koriste za pojednostavljenje privremenog uvoza i izvoza roba.
  Kontakt osobe: Suzana Čizmić, tel. 021/321-106 , Frankica Rajič, tel. 021/321-168 i Srećko Remetin, tel. 021/321-149
 • Usklađivanje voznih redova linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu
  Kontakt osoba:
  Rade Maršić, tel. 021/321-115
 • Unos podataka u Očevidnik nekretnina i pokretnina koje se prodaju u ovršnom postupku
  Kontakt osoba:
  Ines Budrović, tel. 021/321-166
 • Izdavanje ovjerenih izvadaka iz Registra posrednika u prometu nekretnina i Imenika agenata posredovanja u prometu nekretnina koje vodi HGK
  Kontakt osoba:
  Ines Budrović, tel. 021/321-166