Objavljeno: 16. 12. 2021. , Ažurirano: 17. 12. 2021.

Vrijeme održavanja: 16.12.2021. - 31.01.2022.


 

Podsjećamo posrednike u prometu nekretnina da su dužni do kraja tekuće godine u HGK dostaviti dokumentaciju iz koje proizlazi da nisu prestali postojati propisani uvjeti za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina, u skladu sa stavkom 7. članka 6. Zakona o posredovanju u prometu nekretnina.

Stoga vas molimo da nam najkasnije do 31. siječnja 2022. godine, na POVEZNICI (Godišnja prijava za ažuriranje podataka u Registru posrednika) u Digitalnoj komori dostavite sljedeće dokumente:

  1. potpisanu i pečatiranu izjavu (predložak njena teksta se nalazi u pratećim dokumentima na ovoj stranici) u kojoj odgovorna osoba posrednika izjavljuje da kod posrednika nisu prestali zakonski uvjeti za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina (skenirani original);
  2. obrazac Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje Elektronički zapis (potvrda, čiji primjer možete pronaći u pratećim dokumentima na ovoj stranici) podataka u matičnoj evidenciji HZMO-a za osobu koja je agent posredovanja u prometu nekretnina zajedno sa kopijom ugovora o radu za agenta (skenirani original ili preslika);
  3. policu osiguranja  ugovor o osiguranju posrednika s ovlaštenim osiguravateljskim društvom za slučaj odgovornosti za štetu nastalu obavljanjem djelatnosti posrednika i to za svotu osiguranja najmanje od 200.000 kuna po štetnom događaju, odnosno 600.000 kuna za sve odštetne zahtjeve u jednoj osiguravateljskoj godini (skenirani original ili preslika).

Napominjemo da Elektronički zapis (potvrda) podataka iz matične evidencije HZMO-a svaki agent može preuzeti za sebe putem sustava e-Građani na adresi: https://pretinac.gov.hr/ ili osobno, u uredima HZMO-a.

Izjava posrednika iz točke 1. i Elektronički zapis iz evidencije HZMO-a za agenta u prometu nekretnina ne smiju biti stariji od 30 dana od dana njihove dostave Hrvatskoj gospodarskoj komori, a polica osiguranja mora biti važeća u trenutku predaje dokumenata.

Ako nam pspomenutu dokumentaciju ne dostavite do 31. siječnja 2022. godine, vaša tvrtka više neće biti vidljiva u Registru posrednika u prometu nekretnina. što znači da poslujete izvan okvira Zakona o posredovanju u prometu nekretnina.

Nakon dostave traženih dokumenata, ažurira se Registar posrednika koji vodi Hrvatska gospodarska komora te se, temeljem rješenja Ministarstva gospodarstva, iz Registra brišu svi posrednici koji više ne ispunjavaju uvjete za obavljanje djelatnosti posredovanja u prometu nekretnina, u skladu s odredbama Zakona o posredovanju u prometu nekretnina.

Nakon ažuriranja Registra, HGK će izraditi iskaznice za posrednike u prometu nekretnina koji su upisani i ažurirani u Registru posrednika. Iskaznice se izrađuju za sve posrednike koji su se uredno ažurirali u Registru posrednika u prometu nekretnina za tekuću godinu. Iskaznivce vrijede 13 mjeseci.

Ujedno skrećemo pozornost da je posrednik dužan svaku promjenu podataka koji se evidentiraju u Registru vezanu uz:

  • naziv i sjedište posrednika,
  • adresu poslovanja
  • telefon, fax, e-mail adresu,
  • podatak o agentu/agentima posredovanja u prometu nekretnina koji je u stalnom radnom odnosu kod posrednika,
  • osiguravajuće društvo kod kojeg je posrednik u prometu nekretnina osiguran

prijaviti Hrvatskoj gospodarskoj komori u roku 30 dana od nastanka promjene radi upisa promjene u Registar. Prijavu promjene tih podataka možete obaviti na POVEZNICI (Podnošenje zahtjeva za promjenom podataka u Registru posrednika) na Digitalnoj komori ili slanjem poruke na e-adresu: nekretnine@hgk.hr.

Hrvatska gospodarska komora nedavno završila projekt Digitalna komora. Riječ je o informacijsko-komunikacijskoj platformi za e-usluge namijenjenoj vama – članicama HGK – kojom HGK želi doprinijeti povećanju korištenja informacijskih i komunikacijskih tehnologija u području pružanja e-usluge na razini Republike Hrvatske. Platformom DK nastojimo unaprijediti razinu usluge HGK i poboljšati suradnju sa svojim članicama.

Imenik agenata posredovanja u prometu nekretnina dostupan je na poveznici: https://digitalnakomora.hr/e-javne-ovlasti/imenik-agenata-posredovanja-u-prometu-nekretnina

Registar posrednika u prometu nekretnina dostupan je na poveznici: https://digitalnakomora.hr/e-javne-ovlasti/registar-posrednika-u-prometu-nekretnina