Vrijeme održavanja: 18.05.2020. - 19.05.2020.

HGK - ŽK Split u suradnji s HBOR-om organizirala dva webinara o COVID-19 kreditima

Objavljeno: 19. 05. 2020. , Ažurirano: 19. 05. 2020.

Radi ublažavanja negativnih efekata pandemije izazvane koronavirusom na domaće gospodarstvo, Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) već je tijekom ožujka pripremila skup mjera potpore poslovnim subjektima radi osiguranja potrebnih obrtnih sredstava za očuvanje radnih mjesta, održavanje likvidnosti te odgovarajuće dinamike poslovne aktivnosti.

Kako bi omogućila županijskim poduzetnicima da se detaljno i iz prve ruke informiraju o ovim mjerama, HGK - Županijska komora Split organizirala je, u suradnji s područnim uredom HBOR-a za Dalmaciju, dva webinara o HBOR-ovim COVID-19 mjerama za likvidnost poslovanja, koja su održana 18. i 19. svibnja.

Predavačica je na oba webinara bila voditeljica područnog ureda HBOR-a za Dalmaciju Mira Krneta. ''Uz uvođenje moratorija te reprogramiranje postojećih kreditnih obveza prema HBOR-u, osigurana su i sredstva za financiranje tekućeg poslovanja poduzetnika koji trpe posljedice pandemije koronavirusa. Na prvom je webinaru bilo riječi o kreditima za likvidnost namijenjenima poslovnim subjektima privatnog i javnog sektora, koji se realiziraju u suradnji s poslovnim bankama primjenom modela podjele rizika, dok je drugi bio posvećen izravnom financiranju malih i srednjih poduzeća u turističkom sektoru u djelatnostima pružanja usluga smještaja i hrane, putničkim agencijama i čarterskim uslugama'', rekla je Krneta. A o interesu za kreditni program COVID-19 najbolje svjedoči veliki odaziv, gotovo 150 prijavljenih na webinare.

Osim kreditnih sredstava, HBOR je poslovnim bankama ponudio suradnju u ugovaranju polica osiguranja kredita za obrtna sredstva kao instrument osiguranja kreditnih plasmana krajnjim korisnicima kredita za likvidnost. U pripremi su također dodatne mjere koje se odnose na financiranje likvidnosti poduzetnika u poljoprivredi, ribarstvu te na ruralnim područjima.

S obzirom na ekonomsku neizvjesnost ove, pa čak i iduće poslovne godine, iz turističke agencije Adriagate, jedne od sudionika webinara, poručuju da su im iznimno važna dugoročna financijska rješenja, što je razlog zbog kojeg su se i prijavili na ovaj webinar. ''Nismo znatno smanjivali radna mjesta iako to ide na štetu likvidnosti, ali sve odluke donosimo u nadi da će nas financijske institucije poduprijeti u ovom vrlo bitnom trenutku te da većina naših vrijednih radnika neće morati završiti na burzi rada ili tražiti rješenja odlaskom u inozemstvo'', navodi jedan od osnivača i direktora Adriagatea Igor Popović.

Da su ovakvi webinari uspješan način komunikacije s članicama u novim okolnostima, najbolje pokazuje njihov interes te će Županijska komora Split i dalje raditi na informiranju gospodarstvenika o svim mogućnostima koje su im na raspolaganju. ŽK Split također poziva članice da u što većoj mjeri koriste alate i usluge HGK kreirane za olakšavanje poslovanja, poput online Kataloga hrvatskih proizvoda i Digitalne komore, te da iskoriste mogućnost, otvorenu do kraja lipnja, za dobivanje bespovratnih sredstava za financiranje postupka obrade zahtjeva i prve tri godine prava uporabe znakova kvalitete HGK.