Vrijeme održavanja: 27.09.2017.

Objavljeno: 18. 09. 2017. , Ažurirano: 28. 09. 2017.

Zakonodavac je propisao obavezu kvotnog zapošljavanja kako bi potaknuo zapošljavanje osoba s invaliditetom koje imaju otežani pristup tržištu rada i dugi su niz godina isključene iz njega. 

Osobe s invaliditetom kao posebna skupina radnika u nekim slučajevima trebaju određene prilagodbe prostora ili radnog procesa. Neosiguravanje te prilagodbe predstavlja diskriminaciju prema Zakonu o suzbijanju diskriminacije kojim je u hrvatsko zakonodavstvo implementirana Direktiva Vijeća Europske unije 2000/78/EZ. Do otežanog obavljanja radnih zadataka zbog zdravstvenih teškoća dolazi i kod postojeće radne snage. Hrvatski je sustav dosad takve radnike prerano pasivizirao odustajući od njihovih preostalih radnih sposobnosti.

Kako bi pomogli poslodavcima u pretvaranju ovog izazova u priliku za daljnje unapređivanje njihova poslovanja, Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom organizirao je 27. rujna stručni skup „Zapošljavanje i rad osoba s invaliditetom – prilika, a ne namet“ u ŽK Slavonski Brod. Svrhu i temu Skupa predstavili su Mira Pekeč Knežević, zamjenica pravobraniteljice za osobe s invaliditetom i Davorko Vidović, savjetnik u Hrvatskoj gospodarskoj komori. Stručnom skupu nazočio je i zamjenik župana Brodsko-posavske županije Stjepan Bošnjaković.

Stručne osobe iz Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, Instituta za razvoj tržišta rada, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i FINA-e, informirali su nazočne o načinima podizanja konkurentnosti tvrtki zapošljavanjem osobe s invaliditetom, poticajima za njihovo zapošljavanje, uslugama Centra za profesionalnu rehabilitaciju, te sa iskustvima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i poslodavaca.

Na stručnom skupu sudjelovali su predstavnici tvrtki, udruga, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, FINA-e, grada Slavonskog Broda i medija.