Gospodarskom vijeću ŽK Slavonski Brod predstavljena analiza Županije – razvojna raznolikost i gospodarski potencijali

ŽK Slavonski Brod
Sjednica Gospodarskog vijeća ŽK Sl.Brod
Vrijeme održavanja: 04.07.2017.

Gospodarsko vijeće ŽK Slavonski Brod je u utorak, 4. srpnja pod vodstvom svog predsjednika Drage Čugure održalo drugu sjednicu.

Na sjednici se raspravljalo o gospodarskim trendovima u Republici Hrvatskoj i razvojnim raznolikostima hrvatskih županija.

Direktor Sektora za financijske institucije, poslovne informacije i ekonomske analize HGK Zvonimir Savić članove je vijeća informirao o analizi koju je napravio Sektor dajući pregled postojećeg stanja i trendova, otkrivajući prednosti i nedostatke pojedinih županija, a sve radi boljeg upoznavanja snaga pojedine županije te mogućnosti za poticanje njihova razvoja.

Analize svih hrvatskih županija objedinjene su u publikaciji Županije – razvojna raznolikost i gospodarski potencijali koje je odlična podloga kako za spoznavanje stanja u kojem se nalaze hrvatske županije, ali još više i za kreiranje gospodarskih (i ostalih) mjera i politika kojima je cilj ubrzavanje razvoja i smanjivanje razlika u međusobnom razvoju hrvatskih regija i županija.

Uz analizu koja ukazuje na velike razlike u razvijenosti hrvatskih županija, posebno je skrenuta pažnja na zaostajanje cijele Slavonije i Baranje čije se četiri županije svrstavaju među 2% najnerazvijenijih regija NUTS 3 razine (engl. Nomenclature of Territorial Units for Statistics – Nomenklatura prostornih jedinica za statistiku Europske unije, NUTS 3 odgovara našim županijama) u Europskoj uniji.

U zadnje dvije godine primjetan je pozitivan trend pokazatelja poslovanja poduzetnika Republike Hrvatske i Brodsko-posavske županije, no još uvijek nisu dostignute veličine zabilježene u pretkriznoj 2008. godini (broj zaposlenih i ukupni prihod). Posebno nepovoljni su omjeri broja zaposlenih u gospodarstvu Brodsko-posavske županije u odnosu na broj umirovljenika, nezaposlenih i zaposlenih u ostalim (negospodarskim) djelatnostima.

U publikaciji su obrađena i demografska kretanja koja su izrazito nepovoljna za Republiku Hrvatsku i Brodsko-posavsku županiju. Danas u Hrvatskoj ne postoji nijedna županija koja iz godine u godinu pokazuje neprekinut prirodni prirast. Dugogodišnje prirodno smanjenje izaziva zamjetne promjene u dobnom sastavu stanovništva što se očituje u padu broja i udjela mladih (0 – 14 godina), u padu broja i udjela osoba u radnom kontingentu (15-64 godine), te u porastu broja i udjela starijeg stanovništva (65 i više godina). Hrvatska ima sedmo najstarije stanovništvo u EU i starije je od prosjeka EU. Samo u posljednje dvije godine stanovništvo Brodsko-posavske županije u prosjeku je ostarjelo za 0,7 godina, a ako se nastavi ovakav trend do 2015. godine, Brodsko-posavska županija će imati cca 52.000 stanovnika manje nego 2011. i to bez sve većeg iseljavanja.

Povoljnim je ocjenjena najava Projekta Slavonija, Baranja i Zapadni Srijem koji je započela Vlada Republike Hrvatske i od kojeg se, uz veće povlačenje sredstava EU, očekuje aktiviranje prirodnih, gospodarskih i ostalih potencijala kojima raspolaže ovaj dio Hrvatske.

Sve navedeno, uz prijedloge kako riješiti pojedine probleme, prezentirat će se na mjestima na kojim se kreiraju nadležne politike te osobama u institucijama koje mogu djelovati na kreiranje politika nužnih za gospodarski, demografski i opći napredak Brodsko-posavske županije i Republike Hrvatske.

Uz članove Gospodarskog vijeća i izvjestitelja Zvonimira Savića, na sjednici su sudjelovali zamjenik župana Stjepan Bošnjaković, potpredsjednik HGK Ivan Škorić, ravnatelji srednjih škola, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Fine te predstavnici medija.

- Prezentacija s 2. sjednice Gospodarskog vijeća ŽK Slavonski Brod (pdf)

- Prezentacija "Gospodarski trendovi u RH i razvojne raznolikosti hrvatskih županija" (pdf)

Kontakti

  • Županijska komora Slavonski Brod Adresa: Matije Mesića 9 35000 Slavonski Brod Email: hgksb@hgk.hr Tel: +385 35 448 583 Fax: +385 35 448 591 predsjednik: Drago Čugura direktor: Krešimir Rudec
  • Krešimir Rudec Direktor Županijske komore Tel: +385 35 448 583 Email: krudec@hgk.hr