Vrijeme održavanja: 22.07.2020.

Objavljeno: 23. 07. 2020. , Ažurirano: 23. 07. 2020.

Radi stvaranja preduvjeta za razvoj riječnog turizma na rijeci Savi, Lučka uprava Slavonski Brod i Turistička zajednica Brodsko-posavske županije potpisale su Sporazum o suradnji na izradi Studije održivog razvoja riječnih krstarenja na području Brodsko-posavske županije.

Studiju je 22. srpnja u ŽK Slavonski Brod predstavila Božana Matoš, konzultantica i direktorica tvrtke Ancoris, ujedno i predsjednica Zajednice riječnog turizma HGK.  

U sklopu Studije analizirani su preduvjeti za razvoj međunarodnih višednevnih riječnih krstarenja na rijeci Savi te razvoj jednodnevnih turističkih izleta, od stanja plovnosti i pravnih okvira razvoja ovih oblika riječnog turizma do prijedloga razvoja potrebne infrastrukture. Na temelju analize dobre prakse u okružju, Studijom se predlažu primjeri povezivanja rijeke Save s turističkom atrakcijskom osnovom županije radi oblikovanja nove turističke ponude. Studija je polazišna osnova za sve sudionike koji su uključeni u oblikovanje turističkih programa u destinaciji, općine na rijeci Savi koje u razvojnim planovima imaju riječni turizam te turističke zajednice na području županije.

Malo je podataka o riječnom turizmu i vrlo je malo strateških osnova za njegov razvoj, ali potencijal i te kako postoji, zaključeno je danas na predstavljanju.

Studija se manje bavi problemom plovnosti rijeke Save, a više je usmjerena na unaprjeđenja turističke osnove na području Brodsko- posavske županije, vodeći pritom računa o socio-demografskim obilježjima posjetitelja s riječnih kruzera te oblikovanju programa i ponude.

Kako je u ovom području puno propisa i institucija koje reguliraju izgradnju infrastrukture i uvjete obavljanja djelatnosti, od  Zajednice riječnog turizma koja je osnovana u Hrvatskoj gospodarskoj komori očekuje se da olakša poduzetnicima raspolaganje svim potrebnim informacijama za bavljenje riječnim turizmom te inicira promjenu regulative koja sprječava njegov razvoj.

Studija je pokazala da nema prepreke za razvoj za izletničke plovidbe i jednodnevnih krstarenja za plovila koja imaju gaz 60 cm i ne postoji u plovnim putovima županije prostor na kojem se ne može odvijati. No jednodnevne plovidbe i izleti samo su dio Studije koja je okrenuta i međunarodnom plovnom turizmu koji zahtjeva izgradnju pristaništa s pristanišnom infrastrukturom (ponton, pristupni most za ukrcaj i iskrcaj putnika itd.).  

Lučka uprava Slavonski Brod nadležna za upravljanje i razvoj luka i pristaništa na rijeci Savi od 207 do 467 rkm, započela je s izradom projekta putničkog pristaništa.

Ravnatelj Lučke uprave Slavonski Brod Marijan Jurić istaknuo je da je Slavonski Brod prva međunarodna riječna luka Europske unije na rijeci Savi (na kojoj su još 1862. godine plovili putnički brodovi), pa se očekuje da će resorno ministarstvo i Vlada nastaviti s radovima i projektima na rijeci Savi i da će biti plovna barem deset mjeseci godišnje.

Uzimajući u obzir da će razvoj nautičkog i riječnog turizma omogućiti dodatno zapošljavanje lokalnog stanovništva i daljnji razvoj pratećih aktivnosti (poput proizvodnje ekohrane, ugostiteljstva), očito je da nautički i riječni turizam mogu znatno pridonijeti cjelokupnom gospodarskom razvoju slijeva rijeke Save. To su prepoznali i svi čimbenici ukupnog razvoja područja uz rijeku Savu. Gospodarske komore koje djeluju uz rijeku Savu, u suradnji sa Savskom komisijom, izdale su Nautičko-turistički vodič za rijeku Savu, Savska komisija uvrstila je razvoj nautičkog turizma kao jedan od ciljeva u Strategiju implementacije Okvirnog sporazuma o slijevu rijeke Save, a zemlje članice potpisale su Zajedničku izjavu o regionalnoj suradnji na razvoju održivog turizma u slijevu rijeke Save.