Vrijeme održavanja: 30.09.2019.

Objavljeno: 04. 10. 2019. , Ažurirano: 04. 10. 2019.

U Županijskoj komori Slavonski Brod Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) održala je u ponedjeljak, 30. rujna, 46. Infodan. Radi što bolje informiranosti poduzetnika o kreditnim programima koje provodi Hrvatska banka za obnovu i razvitak, voditelj Područnog ureda za Slavoniju i Baranju – sektor kreditiranja – Boris Čagalj individualno je razgovarao s poduzetnicima zainteresiranima za uporabu HBOR-ovih programa.

Na Infodanu je održano sedam individualnih sastanaka s poduzetnicima koji su predstavili svoje potrebe. Većina se poduzetnika interesirala za financiranje novih projekta u malom i srednjem poduzetništvu. Radi interesa poduzetnika razgovori će se nastaviti i u narednom razdoblju.