Gospodarski profil Brodsko-posavske županije

HGK
 • BDP per capita € (2015.g.)  5.962

 • Stanovništvo (2011.) 158.559

 • Ukupno zaposleni (31.12.2017.) 36.915

 • Ukupno zaposleni u tvrtkama (31.12.2016.) 15.051

 • Stopa nezaposlenosti (31.12.2017.) 18,80 %

 • Robni izvoz u 000 EUR (2017.) 311.824 EUR* 

 • Robni uvoz u 000 EUR (2017.) 194.296 EUR*

* Privremeni podaci Državnog zavoda za statistiku

U Brodsko-posavskoj županiji u 2016.g. aktivno je bilo 1.679  tvrtki  sa 15.051 zaposlenim.

 Struktura gospodarstva Brodsko posavske županije mjerena udjelom u ukupnom prihodu:

 • prerađivačka industrija 44,71 %
 • trgovina 13,74%
 • građevinarstvo 12,30%
 • poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 9,37%
 • stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 9,31%
 • opskrba električnom energijom, parom i klimatizacija 2,69%
 • prijevoz i skladištenje 2,13%
 • ostale djelatnosti 5,75%.

Prema dobiti prije oporezivanja udio po djelatnostima u Brodsko posavskoj županiji je:

 • prerađivačka industrija 57,00%
 • građevinarstvo 12,14%
 • trgovina 10,27%
 • stručne znanstvene i tehničke djelatnosti 5,03%
 • opskrba električnom energijom, parom i klimatizacija 3,61%
 • poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 3,36%
 • prijevoz i skladištenje  2,48%
 • ostale djelatnosti 6,11% .

Contacts

 • Županijska komora Slavonski Brod Adresa: Matije Mesića 9 35000 Slavonski Brod Email: hgksb@hgk.hr Tel: +385 35 448 583 Fax: +385 35 448 591 predsjednik: Drago Čugura direktor: Krešimir Rudec
 • Županijska komora Slavonski Brod Tel: +385 35 448 583 Email: hgksb@hgk.hr