• BDP per capita € (2018.g.): 6.607 *
 • Stanovništvo (2011.): 158.559 *
 • Ukupno zaposleni (31.12.2020.): 39.542
 • Ukupno zaposleni u tvrtkama (31.12.2019.): 17.812
 • Stopa nezaposlenosti (31.03.2021.): 14,60% *
 • Robni izvoz u 000 EUR (2020.): 317.909 *
 • Robni uvoz u 000 EUR (2020.): 236.468 *

* Službeni podaci Državnog zavoda za statistiku

U Brodsko-posavskoj županiji u 2019.g. aktivno je bilo 1905 tvrtki sa 17.812 zaposlenim.

Struktura gospodarstva Brodsko posavske županije mjerena udjelom u ukupnom prihodu:

 • prerađivačka industrija 48,14%
 • trgovina 19,10%
 • građevinarstvo 11,96%
 • poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 7,39%
 • stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 2,99%
 • opskrba električnom energijom, parom i klimatizacija 2,35%
 • prijevoz i skladištenje 1,77%
 • ostale djelatnosti 6,30%.

Prema dobiti prije oporezivanja udio po djelatnostima u Brodsko posavskoj županiji je:

 • prerađivačka industrija 61,10%
 • trgovina 12,00%
 • građevinarstvo 9,01%
 • stručne znanstvene i tehničke djelatnosti 4,30%
 • opskrba električnom energijom, parom i klimatizacija 2,42%
 • poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 3,05%
 • prijevoz i skladištenje  1,83%
 • ostale djelatnosti 6,29% .