• BDP per capita € (2017.g.) 6.687 *
 • Stanovništvo (2011.) 158.559 *
 • Ukupno zaposleni (31.12.2018.) 38.779
 • Ukupno zaposleni u tvrtkama (31.12.2018.) 17.301
 • Stopa nezaposlenosti (31.12.2019.) 15,70% *
 • Robni izvoz u 000 EUR (2019.) 321.960 *
 • Robni uvoz u 000 EUR (2019.) 240.990 *

* Službeni podaci Državnog zavoda za statistiku

U Brodsko-posavskoj županiji u 2018.g. aktivno je bilo 1842 tvrtki sa 17.301 zaposlenim.

 Struktura gospodarstva Brodsko posavske županije mjerena udjelom u ukupnom prihodu:

 • prerađivačka industrija 47,80%
 • trgovina 17,54%
 • građevinarstvo 10,99%
 • poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 8,86%
 • stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 4,83%
 • opskrba električnom energijom, parom i klimatizacija 2,41%
 • prijevoz i skladištenje 1,58%
 • ostale djelatnosti 5,99%.

Prema dobiti prije oporezivanja udio po djelatnostima u Brodsko posavskoj županiji je:

 • prerađivačka industrija 52,55%
 • trgovina 11,55%
 • građevinarstvo 10,98%
 • stručne znanstvene i tehničke djelatnosti 4,73%
 • opskrba električnom energijom, parom i klimatizacija 4,20%
 • poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 5,87%
 • prijevoz i skladištenje  1,97%
 • ostale djelatnosti 8,15% .