Vrijeme održavanja: 25.11.2016.

Objavljeno: 16. 11. 2016. , Ažurirano: 29. 11. 2016.

U sklopu 21. Katarinskog sajma u Slavonskom Brodu, ŽK Slavonski Brod održala je edukaciju Obveze subjekata u poslovanju s hranom pri informiranju potrošača o hrani.

Valentina Šimić, viša stručna suradnica Sektora za poljoprivredu, prehrambenu industriju i šumarstvo istaknula je da je riječ o uredbi 1169 EU, koju je Republika Hrvatska kao članica EU obvezna provoditi, a u skladu s tim, u HGK je od 2013. educirano 1250 subjekata.

edukacija ks 2016 a.jpg

Predavačica na edukaciji bila je Tanja Iveković, voditeljica Uprave kvalitete hrane i fitosanitarne politike Ministarstva poljoprivrede RH.
Na edukaciji su objašnjeni propisi iz područja označavanja zapakirane / pretpakirane i nezapakirane / nepretpakirane hrane, koji su na snazi u EU odnosno u Republici Hrvatskoj.
Edukacija je bila namijenjena svim subjektima u poslovanju s hranom koji potrošačima nude hranu u pretpakiranom obliku (proizvođači, uvoznici, distributeri) i subjektima u poslovanju s hranom koji potrošačima nude hranu u nepretpakiranom obliku (slastičarnice, pekare, trgovine, ugostiteljski objekti i sl.).
Na edukaciji je sudjelovalo više od 30 predstavnika trgovačkih društava, OPG-a, obrtnika, Ministarstva zdravstva, sanitarne inspekcije, Veleučilišta, savjetodavne službe i Razvojne agencije grada Slavonskog Broda.

 

Suorganizatori događanja bili su Sektor za poljoprivredu, prehrambenu industriju i šumarstvo HGK te Ministarstvo poljoprivrede RH.