U ŽK Slavonski Brod održan 31. Info dan HBOR-a

ŽK Slavonski Brod
Vrijeme održavanja: 06.09.2017.

U Županijskoj komori Slavonski Brod, Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) održala je u srijedu, 06. rujna, 31. Info-dan. S ciljem što bolje informiranosti poduzetnika o kreditnim programima koje provodi Hrvatska banka za obnovu i razvitak, voditelj Područnog ureda za Slavoniju i Baranju – sektor kreditiranja Boris Čagalj individualno je razgovarao s poduzetnicima zainteresiranima za uporabu HBOR-ovih programa.

Na Info danu su održani individualni sastanci sa poduzetnicima koji su predstavili svoje potrebe. Većina poduzetnika se interesirala za financiranje novih projekta u malom i srednjem poduzetništvu. Osim investicijskih kredita, poduzetnici su se interesirali i za programe kreditiranja obrtnih sredstava, te ulaganja u opremu.

Kontakti

  • Županijska komora Slavonski Brod Adresa: Matije Mesića 9 35000 Slavonski Brod Email: hgksb@hgk.hr Tel: +385 35 448 583 Fax: +385 35 448 591 predsjednik: Drago Čugura direktor: Krešimir Rudec
  • Maja Balen Mušija stručni suradnik Tel: +385 35 448 583 Email: mbalen@hgk.hr