Vrijeme održavanja: 06.09.2017.

Objavljeno: 23. 08. 2017. , Ažurirano: 07. 09. 2017.

U Županijskoj komori Slavonski Brod, Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) održala je u srijedu, 06. rujna, 31. Info-dan. S ciljem što bolje informiranosti poduzetnika o kreditnim programima koje provodi Hrvatska banka za obnovu i razvitak, voditelj Područnog ureda za Slavoniju i Baranju – sektor kreditiranja Boris Čagalj individualno je razgovarao s poduzetnicima zainteresiranima za uporabu HBOR-ovih programa.

Na Info danu su održani individualni sastanci sa poduzetnicima koji su predstavili svoje potrebe. Većina poduzetnika se interesirala za financiranje novih projekta u malom i srednjem poduzetništvu. Osim investicijskih kredita, poduzetnici su se interesirali i za programe kreditiranja obrtnih sredstava, te ulaganja u opremu.