Vrijeme održavanja: 24.10.2018.

Objavljeno: 26. 09. 2018. , Ažurirano: 31. 10. 2018.

"Tijekom posljednje tri godine Hrvatska bilježi rast broja osoba koje su doživjele ozljedu na radu, a Sisačko-moslavačka županija treća je prema tom broju", istaknuo je Vitomir Begović, ravnatelj Zavoda za unapređenje zaštite na radu (ZUNZR), na konferenciji za medije u sklopu nacionalne kampanje Učinkovita zaštita na radu – učinkovito gospodarstvo.

Povodom EU tjedna zaštite na radu Zavod je, u suradnji sa Županijskom komorom Sisak, organizirao Otvorena vrata ZUNZR-a i Savjetovalište ZNR 3 u 1 u srijedu, 24. listopada, u ŽK Sisak. Konferenciji su prisustvovali i Brankica Grd, direktorica ŽK Sisak, te Tomislav Mrazovac, predsjednik Strukovne grupe zaštite na radu i zaštite od požara ŽK Sisak.

Prošle godine u Hrvatskoj je prijavljeno ukupno 17.768 ozljeda na radu, od čega je 14.431 ozljeda zabilježena na mjestu rada, a njih 3337 na putu s posla ili na posao te na službenom putovanju. Smrtno su stradale 22 osobe, od čega njih 11 u građevinskom sektoru. „Sisačko-moslavačka županija pri vrhu je županija po broju evidentiranih ozljeda na radu, iza Osječko-baranjske i Požeško-slavonske županije. Prošle je godine u Županiji evidentirano ukupno 613 ozljeda na radu, od čega se trećina, njih 218, dogodila u prerađivačkoj industriji, a potom u javnoj upravi i obrani, trgovini na veliko i malo, građevinarstvu i poljoprivredi“, istaknuo je Begović.

Zaštita na radu_1.jpg

Sjednica Strukovne grupacije zaštite na radu i zaštite od požara ŽK Sisak

Ravnatelj Zavoda Vitomir Begović sa suradnicima susreo se i s predstavnicima socijalnih partnera i Gospodarsko-socijalnog vijeća Sisačko-moslavačke županije. Tom prilikom razgovaralo se o ulozi poslodavaca i sindikata u području zaštite na radu te o suradnji s predstavnicima Županije u sklopu županijskoga Gospodarsko-socijalnog vijeća (GSV).

Potom je održana osma sjednica Strukovne grupacije zaštite na radu i zaštite od požara ŽK Sisak. Predstavnici Strukovne grupacije upoznati su s aktivnostima Zavoda, završenom prvom Nacionalnom kampanjom STOP ozljedama na radu te statističkim trendovima u području zaštite na radu. Muhidin Omerdić, voditelj Službe za zaštitu na radu i Sanja Sambol, viša stručna savjetnica ZUNZR-a, informirali su predstavnike Strukovne grupacije o primjeni propisa, učinkovitom organiziranju i upravljanju zaštitom na radu te su odgovarali na brojna pitanja u vezi sa zaštitom na radu.

Uz besplatno Savjetovalište ZNR 3 u 1, predstavnici Zavoda građanima su dijelili promotivne materijale kojima su predstavili europsku i nacionalnu kampanju o zaštiti na radu te ih informirali o aktivnostima Zavoda.