Strukovna grupacija trenutno nije aktivna radi isteka mandata predsjednika, zamjenika predsjednika i poslovnog tajnika.

Strukovna grupacija trgovine ŽK Sisak djeluje pri Odsjeku Sektora za trgovinu ŽK Sisak, a u okviru krovnog Udruženja trgovine HGK.

Članice Strukovne grupacije su članice Komore, koje kao osnovnu djelatnost obavljaju djelatnosti iz odjeljka G Nacionalne klasifikacije djelatnosti:

G 46 - Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima
G 47 - Trgovina malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

Strukovna grupacija trgovine pri HGK Županijskoj komori Sisak osnovana je s ciljem pružanja stručne potpore članicama u rješavanju problema iz područja djelatnosti koju obavljaju, kao i radi promicanja njihovih zajedničkih interesa na tržištu prema institucijama državne uprave te institucijama na razini županije. Način rada i poslovanja Strukovne grupacije trgovine ŽK Sisak uređen je Poslovnikom o radu (u pratećim dokumentima).

OSNIVAČKA SJEDNICA STRUKOVNE GRUPE TRGOVINE ŽK SISAK

U Županijskoj komori Sisak 6. ožujka 2012. godine održana je osnivačka sjednica Strukovne grupe trgovine ŽK Sisak. Za predsjednika Strukovne grupe izabran je Krste Tomislav Jaram, direktor Lonie d.d., a za zamjenicu predsjednika Vesna Butorac, direktorica tvrtke Mlin i pekare d.o.o. Novoizabrani predsjednik Strukovne grupe trgovine ujedno je i kandidat za člana u Vijeće Udruženja trgovine HGK.

Na sjednici su razmatrani i poslovanje i stanje trgovinske djelatnosti u Sisačko-moslavačkoj županiji. Da je trgovina važan gospodarski segment i u hrvatskom gospodarstvu i u gospodarstvu Sisačko-moslavačke županije, govori podatak da je trećina i hrvatskog i ukupnog županijskoga gospodarstva u 2010. godini registrirana u trgovini. Prema podacima FINA-e, statistička izvješća za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2010. godine predao je 1421 poduzetnik s područja Sisačko-moslavačke županije, od toga 426 ili 29,98 posto poduzetnika registriranih u trgovini. Poduzetnici u trgovinskoj djelatnosti Sisačko-moslavačke županije ostvarili su 1,48 milijardi kuna ukupnog prihoda u 2010. godini. Rashodi poduzetnika registriranih u trgovini u 2010. godini iznose 1,67 milijardi kuna. U trgovini je 2086 zaposlenih u 426 poduzeća. Koliko je trgovina razvijena i zastupljena u ukupnom županijskom gospodarstvu pokazuju podaci da je u ukupnim prihodima županijskoga gospodarstva zastupljena sa 17,5 posto, rashodima 18,3 posto te zapošljava 12,1 posto djelatnika od ukupnog broja zaposlenih u gospodarstvu županije. U 2010. godini trgovina je ostvarila više od 28 milijuna kuna dobiti odnosno 14,3 posto ukupne dobiti županijskoga gospodarstva. U istom razdoblju gubitak trgovinske djelatnosti od 220,5 milijuna kuna iznosi 25,4 posto ukupnoga gubitka županijskoga gospodarstva.

Predstavnici trgovaca s područja Sisačko-moslavačke županije podržavaju strukovna udruživanja. Raspravljali su o problematici trgovinske djelatnosti, usitnjenoj i rascjepkanoj maloprodaji koja se u posljednje vrijeme okrupnjava, zatim o nelikvidnosti, konkurenciji stranih trgovačkih lanaca te inspekcijskom nadzoru koji je, ističu trgovci, uglavnom represivnog, a ne savjetodavnoga karaktera.

VODIČ DOBRE HIGIJENSKE PRAKSE ZA TRGOVINU U POSLOVANJU S HRANOM I HACCP VODIČ - PRAKTIČNA PROVEDBA HACCP SUSTAVA ZA TRGOVINU

Hrvatska gospodarska komora u suradnji s Hrvatskom obrtničkom komorom izradila je Vodič dobre higijenske prakse za trgovinu u poslovanju s hranom i HACCP vodič - praktična provedba HACCP sustava za trgovinu. Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi pozitivno je ocijenilo navedeni Vodič te se isti smatra nacionalnim vodičem. Kako bi pomogli tvrtkama prilikom implementacije Vodiča u praksi Hrvatska gospodarska komora - Centar za kvalitetu u suradnji sa Županijskom komorom Sisak organizirala je predavanje "Praktična provedba HACCP sustava u trgovini" 20. travnja 2012. godine u ŽK Sisak, Kranjčevićeva 16, Sisak.

Radionici je prisustvovalo 60-ak predstavnika trgovine, Ureda za gospodarstvo, dječjih vrtića te nadležnog tijela (sanitarni inspektori) s područja Sisačko-moslavačke županije. HACCP vodič predstavila je mr.sc. Nevenka Gašparac, pomoćnica direktora Centra za kvalitetu HGK. Vodič je izrađen u suradnji Hrvatske gospodarske komore i Hrvatske obrtničke komore, a pozitivno je ocijenjen od strane Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi RH te se smatra nacionalnim vodičem primjenjivim u sektoru trgovine.

Vodič obuhvaća sve faze procesa u sektoru trgovanja hranom od nabave do usluživanja potrošača, uključujući i kontrolu dobavljača. Primjenjuje se na sektor trgovine hranom, a obuhvaća rukovanje hranom i / ili obradu, pripremu i skladištenje hrane na mjestu prodaje ili isporuke krajnjem potrošaču, uključuje distribucijske terminale, prodavaonice, distributivne centre u supermarketima i veleprodajna mjesta te distribuciju hrane namijenjene prodaji drugoj tvrtki koja posluje s hranom.

Praktična provedba načela HACCP sustava za trgovinu obuhvaća dugogodišnju praksu i iskustvo subjekata u trgovini te institucija, iskustva drugih zemalja u načinu definiranja kritičnih kontrolnih točaka (KKT) te upute za vođenje evidencija. Uvođenjem i primjenom ovog Vodiča u svakodnevnom radu, provodit će se i preventivne provjere provedbe mjera higijene u pripremi i prodaji hrane u prodavaonicama. Važno je naglasiti da HACCP nije samo propisana tehnika izvođenja određenih radnji nego i novi način razmišljanja kojim se razvijaju navike na kojima počiva strategija odgovornog ponašanja u poslovanju s hranom. Kao posljedica nastojanja da spomenute navike postanu dio svakodnevnog poslovanja nastao je i ovaj Vodič, koji će primjenom u praksi nastojati olakšati, ali i unaprijediti poslovanje hranom. Upotreba evidencije iz vodiča je dobrovoljna, odnosno njime su dane smjernice za provedbu dobre higijenske prakse subjektima u poslovanju s hranom, a njihovom primjenom zadovoljavaju se zahtjevi postavljenim zakonodavnim okvirom. Mr.sc. Nevenka Gašparac naglasak je stavila na osiguranje preduvjeta kao osnove za daljnju provedbu dobre higijenske prakse.

Svrha je radionice bila pojasniti zakonodavne uvjete u području sigurnosti hrane te u praktičnom dijelu osposobiti subjekte za samostalnu uspostavu, provođenje i održavanje sustava sigurnosti hrane temeljenog na načelima HACCP-a. Radionica je bila besplatna i namijenjena voditeljima i članovima HACCP tima te svima koji uspostavljaju, provode i održavaju sustav sigurnosti hrane u subjektima koji posluju s hranom ili hranom za životinje. Vodič je dostupan u pratećim dokumentima. Vodič je u tiskanom izdanju podijeljen sudionicima edukacije kao i potvrde o sudjelovanju na edukaciji.

 

Sjednica Strukovne grupe trgovine ŽK Sisak
Izvor: HGK ŽK Sisak