Vrijeme održavanja: 14.12.2017.

Objavljeno: 06. 12. 2017. , Ažurirano: 20. 12. 2017.

Strukovna grupacija zaštite na radu i zaštite od požara Županijske komore Sisak održala je svoju sedmu sjednicu 14. prosinca u ŽK Sisak.

Viši stručni savjetnik Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, Neven Obradović predstavio je ovu središnju nacionalnu javnu ustanovu u području zaštite na radu, te prezentirao aktualne pokazatelje o stanju u području zaštite na radu na nacionalnoj i na razini Sisačko-moslavačke županije. Na razini Hrvatske po godišnjoj stopi ozljeda na radu i nadalje prednjači djelatnost opskrbe vodom i uklanjanja otpadnih voda, zatim, djelatnost zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, a nakon toga poslovanje nekretninama i prerađivačka industrija.

7. srukovna ZNR_2.JPG

U Sisačko-moslavačkoj županiji stopa ozljeda na radu na 1.000 radnika u 2016. godini bila je 14,29 te je nakon Zagrebačke i Osječko-baranjske županije među najvišima u zemlji, što znači da je i značajno iznad prosječne stope od 11,27 na razini Hrvatske. „Zato je vrlo važno u ovom trenutku pojačati aktivnosti socijalnih partnera i svih čimbenika u ovoj županiji kako bi u narednom razdoblju smanjili broj i stopu ozljeda na radu, a tome može doprinijeti i aktivno sudjelovanje ključnih dionika u svakoj radnoj sredini u prvoj Nacionalnoj kampanji u području zaštite na radu STOP ozljedama na radu, koju je pokrenuo Zavod za unapređivanje zaštite na radu“, istaknuo je Obradović.

U drugom dijelu prisutni su upoznati s OiRA alatom za procjenu rizika za određena zanimanja i pripremom prvog alata u Hrvatskoj za frizersku djelatnost, kao i daljnjim planovima Zavoda na razvoju alata za druga zanimanja s ciljem pružanja konkretne potpore mikro i malim poslodavcima u ispunjavanju njihovih obveza u području zaštite na radu, izradi kvalitetne procjene rizika i primjeni mjera prevencije.

7. strukovna ZNR_3.JPG

Skup je bio prilika i za neposredno upoznavanje članova Strukovne grupacije s predloženim izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu, koje će uskoro biti upućene u redovitu proceduru savjetovanja, usvajanja od strane Vlade, a zatim donošenja u Hrvatskom saboru.

Prisutni su izrazili zadovoljstvo ostvarenom suradnjom sa Zavodom za unapređivanje zaštite na radu, budući se na ovaj način ostvaruje neposredna informiranost o svim aktualnim pitanjima, te edukacija i savjetovanje o najboljoj praksi u zaštiti na radu. Pored toga, značajno je i korisno da u okviru Zavoda za unapređivanje zaštite na radu djeluje i stalno Savjetovalište ZNR 3u1 putem kojeg se svakodnevno ostvaruje komunikacija sa zainteresiranim dionicima s ciljem učinkovitog rješavanja konkretnih pitanja organizacije i provedbe mjera zaštite na radu, rečeno je na skupu.