Vrijeme održavanja: 06.09.2019.

Objavljeno: 09. 09. 2019. , Ažurirano: 09. 09. 2019.

U HGK – Županijskoj komori Sisak u petak, 6. rujna, održana je edukacija o upisu u Registar stvarnih vlasnika, kojoj je prisustvovalo više od četrdeset predstavnika tvrtki s područja Sisačko-moslavačke županije.

Registar stvarnih vlasnika središnja je elektronička baza podataka o stvarnim vlasnicima pravnih subjekata i trustova. Uspostava Registra predviđena je novim Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, a operativno ga vodi Financijska agencija (FINA).

Obveznici upisa u Registar jesu trgovačka društva, podružnice stranih trgovačkih društava, udruge, zaklade, fundacije te ustanove kojima Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave nije jedini osnivač.

„U Hrvatskoj je oko 220 tisuća obveznika upisano u Registar, a stvarnim vlasnikom smatra se uvijek i isključivo fizička osoba, bez obzira na to jesu li osnivači pojedinih trgovačkih društava upisani u Sudski registar pravne osobe. Osnovna svrha donošenja Pravilnika o Registru stvarnih vlasnika te vođenja Registra jest sprječavanje zlouporabe pravnih subjekata radi pranja novca i financiranja terorizma“, istaknuli su predstavnici Ureda za sprječavanje pranja novca, koji su održali edukaciju putem multimedijskog sustava Ministarstva financija.

Registar stvarnih vlasnika_2.jpgSisačko-moslavački poduzetnici na edukaciji o upisu u Registar stvarnih vlasnika; Izvor: HGK

Od obveze upisa podataka o stvarnom vlasniku u Registar izuzete su ustanove kojima je Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave jedini osnivač.

Dionička društva koja kotiraju na uređenom tržištu vrijednosnih papira nisu dužna u Registar upisati podatak o svom stvarnom vlasniku, već samo podatke o tome na kojoj burzi kotiraju i od kada te imaju li izdane dionice na donositelja.

Za udruge će se iz sustava OIB-a jednokratno preuzeti podatci o osobama ovlaštenima za zastupanje udruge koji će se smatrati stvarnim vlasnikom udruge, a naknadne promjene i ažuriranja podataka bit će dužne izvršiti osobe ovlaštene za zastupanje udruge.

Rok za upis u Registar je 31. prosinca ove godine, a podatci se bez plaćanja naknade mogu unijeti putem web-aplikacije uz digitalni certifikat ili u poslovnicama Financijske agencije.

Za pravni subjekt koji odgovarajuće, točne i ažurirane podatke o svom stvarnom vlasniku ili stvarnim vlasnicima ne upiše u Registar na način i u rokovima propisanima Pravilnikom, novčana kazna iznosi od pet tisuća do 350 tisuća kuna. Za člana uprave ili drugu odgovornu fizičku osobu u pravnoj osobi propisana je novčana kazna u iznosu od pet tisuća do 75 tisuća kuna.

Više informacija o Registru stvarnih vlasnika dostupno je ovdje.