Osnovana 1870. godine kao Trgovinsko-obrtnička komora sa sjedištem u Vojnom Sisku (civilni dio Siska u to vrijeme pripadao je Zagrebačkoj komori osnovanoj 1852. godine), Županijska komora Sisak danas je sastavni dio Hrvatske gospodarske komore u čijem sastavu je 20 županijskih regionalnih komora utemeljenih prema Zakonu o Hrvatskoj gospodarskoj komori (NN 66/91) i Odluci o osnutku županijskih regionalnih komora (NN 116/93). Djeluje na području Sisačko-moslavačke županije i zastupa interese njenih članica registriranih pri Trgovačkom sudu (pravni subjekti). Od predstavnika iz poduzeća Sisačko-moslavačke županije bira se Gospodarsko vijeće koje razmatra, riješava ili pokreće riješavanje pitanja od interesa za gospodarstvo ovog područja.
Svakodnevne usluge koje pružaju stručne službe u Županijskoj komori Sisak proizlaze iz zadataka i poslova određenih Statutom HGK:

  • kretanja i tendencije u gospodarstvu županije (industrijska proizvodnja, vanjskotrgovinska razmjena)
  • odnosi s inozemstvom i promocija gospodarstva županije (organiziranje poslovnih susreta i nastupa na sajmovima)
  • poticanje i razvijanje poduzetništva (poslovne ideje, poslovni planovi, kreditne linije)
  • poslovne informacije (baza podataka o poduzećima, burze roba, usluga i otpada)
  • izdavanje potvrda, uvjerenja i dozvola.
Izvor: HGK