Kako bi se tvrtkama i obrtima s područja Sisačko-moslavačke županije približile informacije o natječajima javne nabave koji se svakodnevno objavljuju u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) na stranici Narodnih novina (www.nn.hr), ŽK Sisak je na svojim web stranicama postavila rubriku u kojoj se nalaze dokumenti s pregledom natječaja.

Pregled obuhvaća natječaje javne nabave objavljene od strane javnih poduzeća, lokalnih jedinica uprave i samouprave, ustanova, ministarstava koji se odnose na dobavu roba i usluga koje se isporučuju ili ugrađuju na području Sisačko-moslavačke županije.

Cilj ovakvog izdvojenog pregleda javne nabave je poslovnim subjektima Sisačko-moslavačke županije približiti i ubrzati dotok informacija o aktualnim natječajima.

Pregled objava srpanj 2020.