Javna nabava

Kako bi se tvrtkama i obrtima s područja Sisačko-moslavačke županije približile informacije o natječajima javne nabave koji se svakodnevno objavljuju u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) na stranici Narodnih novina (www.nn.hr), ŽK Sisak je na svojim web stranicama postavila rubriku u kojoj se nalaze dokumenti s pregledom natječaja.

Pregled obuhvaća natječaje javne nabave objavljene od strane javnih poduzeća, lokalnih jedinica uprave i samouprave, ustanova, ministarstava koji se odnose na dobavu roba i usluga koje se isporučuju ili ugrađuju na području Sisačko-moslavačke županije.

Cilj ovakvog izdvojenog pregleda javne nabave je približiti i ubrzati dotok informacija o aktualnim natječajima poslovnim subjektima Sisačko-moslavačke županije.

Pregled objava siječanj 2019.

Pregled objava prosinac 2018.

 

 

 

 

 

Contacts

  • Županijska komora Sisak Adresa: Kranjčevićeva 16 44000 Sisak Email: hgksk@hgk.hr Tel: +385 44 522 583 Fax: +385 44 521 531 predsjednik: Boris Mesarić direktorica: Brankica Grd
  • Županijska komora Sisak Tel: +385 44 522 583 Email: hgksk@hgk.hr