Županijska komora Sisak svojim djelokrugom pokriva prostor Sisačko-moslavačke županije, koja je smještena u dijelu srednje Hrvatske, jugoistočno od Zagreba.

Površina: 4.468 km2  
Udio u površini RH: 7,9%
Broj stanovnika: 172.439
Udio u broju stanovnika RH: 4,0%
Gustoća naseljenosti: 38,5 stan/km2

Sjedište Županije je grad Sisak, grad koji je na ovom prostoru više od dvije tisuće godina. U sastavu županije su i gradovi Kutina, Novska, Glina, Hrvatska Kostajnica, Petrinja i Popovača te 12 općina: Donji Kukuruzari, Dvor, Gvozd, Hrvatska Dubica, Jasenovac, Lekenik, Lipovljani, Majur, Martinska Ves, Sunja, Topusko i Velika Ludina.

GOSPODARSTVO

Glavne gospodarske djelatnosti na području Županije su industrija s posebnim naglaskom na energetiku, naftnu, petrokemijsku i kemijsku industriju, metalurgiju i metalopređivačku industriju te poljodjeljstvo i šumarstvo, trgovina, ugostiteljstvo, graditeljstvo, promet i veze. U manjoj mjeri zastupljene su i ostale gospodarske djelatnosti i obrtništvo.
Poljodjelsko-prehrambeni kompleks na području Županije ima veliku važnost i dugu tradiciju. Pored standardnih poljoprivrednih proizvoda, izdvajamo one po kojima je Županija prepoznatljiva: uzgoj autohtone pasmine konja "Hrvatski posavac" i proizvodnja voća, prvenstveno šljiva. Posebnost Županije naglašava područje Parka prirode Lonjsko polje sa statusom parka prirode i elementima ruralnog turizma. Cijela Županija ima gospodarske i komparativne prednosti za razvoj proizvodnje i prerade hrane obzirom na postojanje svih bitnih pretpostavki i u cijelosti zatvoren reprodukcijski lanac (zemljište, prirodni uvjeti, proizvodnja mineralnih gnojiva i sredstava za zaštitu u poljoprivredi, izgrađeni kapaciteti za tov, proizvodna tradicija i dr.).
Uz mnoštvo sačuvanih kulturno-povijesnih vrijednosti, turističku ponudu Županije čine Park prirode Lonjsko polje (506 km2), termalno lječilište u Topuskom, Vinske ceste Moslavine.
U strukturi industrijske proizvodnje najzastupljenija je prerađivačka industrija i to proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda, zatim slijedi proizvodnja električne energije, proizvodnja naftnih derivata, proizvodnja hrane i pića, proizvodnja metala i proizvoda od metala, vađenje sirove nafte i plina te drvna industrija dok je udio ostalih djelatnosti puno manji.

Stručne službe ŽK Sisak periodično izrađuju analize gospodarstva Sisačko-moslavačke županije za potrebe sjednica Gospodarskog vijeća ŽK Sisak. Materijali i podaci su dostupni uz pismeni upit na adresu hgksk@hgk.hr i bgrd@hgk.hr.

Gospodarski profil županije je dokument u kojem su prikazani osnovni podaci o županiji i neki ekonomski pokazatelji poslovanja gospodarstva županije.