Vrijeme održavanja: 06.11.2018.

Objavljeno: 06. 11. 2018. , Ažurirano: 07. 11. 2018.

Glavna tema sjednice bila je organizacija 1. Konferencije „Šibensko-kninska županija kao kreativan klaster“, koju će početkom prosinca 2018. organizirati HGK – ŽK Šibenik u suradnji sa Tvrđavom Kulture Šibenik. Cilj je konferencije prezentirati programe putničkih agencija Šibensko-kninske županije kreiranih na temelju kulturno-turističkih proizvoda županije i grada Šibenika kao fortifikacijskog klastera s naglaskom na neobilazan posjet tvrđavama Barone i Mihovil. Na sjednici je Gordana Mrčela iz Lučke uprave Šibenik naglasila da ima prostora i za domaće agencije da agencijama i organizatorima boravka u destinacji gostima sa brodova na kružnim putovanjima prezentiraju rute vođene stručnim vodstvom vodiča kako bi se povećao udio organiziranih razgleda Šibenika.

U planu promocije ŽK Šibenik za 2019. predloženo je da HGK – ŽK Šibenik bude suorganizator nastupa Turističke zajednice Šibensko-kninske županije na sajmu ITB Berlin, od 6. do 10. ožujka 2019., kroz pokrivanje troškova voditelja B2B cornera. Na sjednici je Ines Ljubica iz ŽK Šibenik predložila agencijama da izaberu svog predstavnika na B2B corneru koji bi predstavljao ponudu destinacije i programe svih putničkih agencija zainteresiranih za prezentaciju na sajmu. Nakon kratke rasprave, nazočne putničke agencije su zaključile da ne mogu između sebe izabrati jednog predstavnika, već će zainteresirane putničke agencije individulano posjetiti sajam i na štandu TZ Šibensko-kninske županije obaviti poslovne razgovore te će u skladu s tim i HGK - ŽK Šibenik uskladiti plan promocije za 2019.

Na kraju, nazočnim predstavnicima putničkh agencija predstavljena je Analiza poslovanja turističkih agencija od 2007. do 2017., koju je od Instituta za turizam naručila Hrvatska gospodarska komora.