Vrijeme održavanja: 15.07.2020.

Objavljeno: 15. 07. 2020. , Ažurirano: 15. 07. 2020.

U Županijskoj komori Šibenik 15. srpnja održan je sastanak predstavnika partnera u projektu Razvoj partnerskog vijeća za tržište rada Šibensko-kninske županije - faza III, financiranog iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. / Europski socijalni fond.

Vršitelj dužnosti predsjednika HGK – Županijske komore Šibenik Josip Laća, dožupan Šibensko-kninske županije Nikola Blažević te viši savjetnik u Razvojnoj agenciji Šibensko-kninske županije Grgo Bratić te viši stručni suradnik Miro Slavica razgovarali su o konferenciji koja će se održati korištenjem aplikacije Zoom kako bi se povezali predstavnici lokalnih partnerskih vijeća za tržište rada i na kojoj će se predstaviti dosadašnje aktivnosti i plan budućeg rada.

Projekt ukupne vrijednosti 1.983.069,73 kuna, u potpunosti financiran iz EU fonda, trajao je 24 mjeseca i završio je u svibnju, a cilj mu je bio omogućiti učinkovitu provedbu Strategije razvoja ljudskih potencijala i osigurati održivo funkcioniranje Partnerskog vijeća za tržište rada Šibensko-kninske županije (PVTR). Za ciljne skupine, nezaposlene i učenike aktivnosti projekta su bile:

  • Intervencija na tržištu rada Šibensko-kninske županije osposobljavanjem nezaposlenih ranjivih skupina u području turizma, proizvodnje i informatičke tehnologije
  • Poticanje poduzetništva kod nezaposlenih ranjivih skupina i učenika Šibensko-kninske županije
  • Održivo funkcioniranje PVTR-a
  • Promidžba i vidljivost projekta
  • Upravljanje projektom i administracija.

Nositelj projekta bila je Javna ustanova Razvojna agencija Šibensko-kninske županije, a partneri su bili: Ured HGK za područja posebne državne skrbi - Knin, Šibensko-kninske županija, HZZ Područni ured Šibenik i SŠ Lovre Montija Knin.