Strukovna skupina cestovnoga linijskog prijevoza putnika


Slijedom iskazanog interesa prijevoznika, na sjednici održanoj 11. ožujka 2015. godine, osnovana je Strukovna skupina cestovnoga linijskog prijevoza putnika Šibensko-kninske županije.

Na temelju članka 53., a u skladu s člancima 44. – 52. Statuta Hrvatske gospodarske komore, usvojen je Poslovnik o radu Strukovne skupine, s napomenom da je na prijedlog prijevoznika u članak 7. stavka 3. dodano da pravo glasovanja i odlučivanja na sjednici imaju nazočni predstavnici, bez obzira na kvorum, kako bi se na sjednici predložene teme iz dnevnog reda mogle učinkovitije provoditi putem donesenih zaključaka i prijedloga za daljnje aktivnosti.

Za predsjednika Strukovne skupine cestovnoga linijskog prijevoza putnika Šibensko-kninske županije jednoglasno je izabran Dražan Čupić iz tvrtke Ines Tours d.o.o., a za zamjenika jednoglasno je izabran Mario Pražen iz Pražen putovanja d.o.o.

Na sjednici se raspravljalo o aktualnoj problematici prijevoznika linijskog prijevoza putnika te daljnjim aktivnostima Skupine, u prvom redu u suradnji s relevantnim institucijama, inspektoratom na suzbijanju nelegalnog rada i uzimanja putnika prijevoznicima, sa školama i županijom u vezi s ugovorima za prijevoz školske djece, problematici kategorizacije autobusnih kolodvora i slično.