Strukovna grupacija posrednika u prometu nekretnina Šibensko-kninske županije pri ŽK Šibenik djeluje od 18. prosinca 2007. godine kada je održana osnivačka sjednica.

Voditeljica Strukovne grupacije jest Divna Bulat, Domus nekretnine d.o.o., a zamjenica je Renata Bulat Bajić, Interservis Bulat d. o. o..

Članice Strukovne grupacije su članice Komore, ali i obrtnici s područja Šibensko-kninske županije, koje kao osnovnu djelatnost obavljaju djelatnosti iz odjeljka L 68 Nacionalne klasifikacije djelatnosti – Poslovanje nekretninama, odnosno bave se jednom od sljedećih djelatnosti:

•    kupnja i prodaja vlastitih nekretnina
•    iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (leasing)
•    agencije za poslovanje nekretninama
•    upravljanje nekretninama uz naplatu ili na osnovi ugovora.

Osnovni cilj Strukovne grupacije posrednika u prometu nekretnina jest zastupanje, usklađivanje i zaštita zajedničkih interesa članica, odnosno razmatranje pitanja i rješavanje problematike u djelatnosti poslovanja nekretninama.

Način rada i poslovanja Strukovne grupacije posrednika u prometu nekretnina uređen je Zakonom o posredovanju u prometu nekretnina NN 107/2007, odnosno Poslovnikom o radu Strukovne grupacije posrednika u prometu nekretnina.

Na temelju Zakona o posredovanju u prometu nekretnina (NN 107/07) Hrvatska gospodarska komora vodi Registar posrednika u prometu nekretnina i Imenik agenata posredovanja u prometu nekretnina na temelju rješenja koje je izdalo Ministarstvo gospodarstva o ispunjavanju uvjeta za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina.
Stoga, agencija koja nije upisana u Registar posrednika i koja nema agenta s položenim stručnim ispitom za posredovanje u prometu nekretninama nema pravo obavljanja poslovanja u prometu nekretninama.

Financijski rezultati poslovanja poduzetnika u djelatnostima poslovanja nekretninama Šibensko-kninske županije 2016.
Financijski rezultati poslovanja poduzetnika u djelatnostima poslovanja nekretninama Šibensko-kninske županije 2015.