Strukovna grupa računovođa ŽK Šibenik djeluje od 29. studenoga 2018. godine kada je održana osnivačka sjednica.

Predsjednica Strukovne grupe računovođa je Jagoda Hrga, Jagoda H d.o.o., a zamjenica je Suzana Klisović, Callidus d. o. o.

Članice Strukovne grupe čine trgovačka društva koja posluju na području Šibensko-kninske županije, koja se primarno bave djelatnošću iz područja M – Stručne znanstvene i tehničke djelatnosti, Nacionalne klasifikacije djelatnosti (NKD 2007.):

  • odjeljka 69 Pravne i računovodstvene djelatnosti
  • razreda 69.20 Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno savjetovanje

Osnovni je cilj Strukovne grupe računovođa zastupanje, usklađivanje i zaštita zajedničkih interesa članica, odnosno razmatranje pitanja i rješavanje problema u računovodstvenim djelatnostima.

Način rada i poslovanja Strukovne grupe računovođa uređen je Poslovnikom o radu Strukovne grupe računovođa Županijske komore Šibenik.